DJI 0094

Szeroki wachlarz inwestycji sportowych zrealizowany zostanie na terenie Powiatu Brzozowskiego dzięki środkom pozyskanym w szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymana promesa opiewa na kwotę nieco ponad 3,9 mln zł, przy czym przewidywana całkowita wartość inwestycji to prawie 4 mln zł. Ta edycja programu skierowana była do gmin, powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych, na terenie których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR-y).

Przygotowany przez Związek Powiatowo - Gminny Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego wniosek zakłada budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury sportowej na terenie naszego powiatu. W ramach wniosku zrealizowane zostanie siedem zadań, po jednym w każdej z gmin tworzących związek oraz jedno w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Brzozowski. W Gminie Brzozów planowane jest doposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z modernizacją terenu wokół niego. W Gminie Domaradz powstanie zadaszenie trybuny stadionu sportowego oraz sztuczna nawierzchnia na obiekcie sportowo-rekreacyjnym. Gmina Dydnia postawiła na przebudowę stadionów sportowych w Grabówce i Dydni, a także modernizację Orlika i doposażenie siłowni zewnętrznej w Jabłonce. Na terenie Gminy Jasienica Rosielna doposażone zostaną obiekty sportowe i rekreacyjne. W Gminie Nozdrzec powstanie plac zabaw, sportu i rekreacji w Izdebkach. Ponadto w Izdebkach wyremontowana zostanie szatnia, zaś w Warze przy boisku sportowym zamontowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia. Na terenie Gminy Haczów planowana jest rozbudowa i przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy szkołach podstawowych w Jasionowie, Malinówce, Haczowie oraz filii w Trześniowie. - Powiat Brzozowski, w prowadzonych przez siebie placówkach oświatowych, planuje dokonać zakupu wyposażenia sal gimnastycznych, profesjonalnych urządzeń wielostanowiskowego atlasu oraz budowy i zakupu sportowej infrastruktury zewnętrznej tj.: bieżnia treningowa ze skocznią do skoku w dal wraz z torem oraz budowę wiaty edukacyjnej – wyjaśnia szczegóły Wiesław Marchel – Przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego. – Wartość każdego z zaplanowanych do realizacji zadań wynosi 570 000 zł. Zatem bardzo cieszy fakt, że po raz pierwszy udało się otrzymać tak duże dofinansowanie na poprawę infrastruktury sportowej wszystkim samorządom powiatu brzozowskiego. Wkład własny na etapie składania wniosku wynosi 2% - reasumował Przewodniczący Zarządu Związku Wiesław Marchel.