zmiennica2Dwie promesy w obszarze infrastruktury drogowej otrzymał powiat brzozowski w ramach szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pierwsza z nich w wysokości 2 842 000 zł pozwoli na przebudowę drogi powiatowej Jabłonica Polska – Jasionów w miejscowościach Zmiennica i Jasionów. Dzięki drugiej zaś, opiewającej na kwotę 1 205 400 zł, poprawiona zostanie nawierzchnia drogi powiatowej w Jasienicy Rosielnej oraz wybudowany półkilometrowy chodnik w Haczowie. Środki uruchomione zostały z przeznaczeniem na wsparcie obszarów popegeerowskich.

Warto podkreślić, że w ramach pierwszej promesy przebudowane zostanie łącznie 2,3 km drogi w Zmiennicy i Jasionowie. Nie ulega wątpliwości, że inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno ruchu samochodowego, jak i pieszych. Tym bardziej, iż wskazana droga uległa w znacznym stopniu zniszczeniu w wyniku powodzi w latach 2019 i 2020. Drugie zadanie polegać będzie na przebudowie 300-metrowego odcinka drogi w Jasienicy Rosielnej oraz budowie półkilometrowego chodnika w Haczowie. Zlokalizowany w Jasienicy odcinek jest bardzo istotny ze względu na jego kluczową lokalizację - na styku z drogą krajową nr 19. Planowany chodnik umiejscowiony jest natomiast przy drodze powiatowej o dużym natężeniu ruchu, gdyż jest to najkrótsza droga łącząca gminy Haczów i Rymanów.

Liczne inwestycje drogowe, realizowane przez powiat brzozowski, tylko utwierdzają w przekonaniu, jak priorytetowo traktowane są te zadania przez Zarząd Powiatu w Brzozowie. - Przyznane z rządu środki stanowią na chwilę obecną 98 % wartości inwestycji, gdyż jesteśmy przed procedurą przetargową. Tak korzystna dla nas finansowa partycypacja pozwoli na realizację naprawdę dużego zadania przy niewielkich środkach własnych – podkreśla Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. - Polski Ład jest doprawdy skutecznym wsparciem dla samorządów. Wyłącznie w tym „rozdaniu” samorząd powiatu otrzymał ponad 4 mln zł. A warto tutaj wspomnieć, iż we wcześniejszych edycjach również pozyskaliśmy wielomilionowe fundusze – podsumowuje Starosta.