DSC 9572

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Brzozowie został na ręce I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie uroczyście przekazany wysokiej klasy miernik poziomu dźwięku. Urządzenie to pozwoli policjantom ruchu drogowego na skuteczną walkę z nadmiernie emitowanym hasałem przez pojazdy.

DSC 9562SVAN 971 jest cyfrowym analizatorem i miernikiem poziomu dźwięku. Jest to jedno z najwyższej klasy urządzeń tego typu na rynku. Jego możliwości techniczne, rozmiar, dokładność pomiaru, to tylko kilka z atutów jakie posiada. Urządzenie spełnia wszelkie standardy dopuszczalności do użytkowania na rynku europejskim i polskim, co potwierdzają jego homologację i świadectwo legalizacji. Jego wyniki mogą być wykorzystane w prowadzonych przez policjantów postępowaniach.

Urządzenie zostało zakupione dzięki wsparciu finansowemu samorządów terytorialnych powiatu brzozowskiego: Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Gminy Brzozów oraz Gminy Nozdrzec. Do przekazania doszło w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, gdzie w obecności Starosty Brzozowskiego Zdzisława Szmyd oraz Wójta Gimny Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego urządzenie zostało wręczone I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  w Brzozwie mł. insp. Markowi Śliwińskiemu i Kierownikowi Referatu Ruchu Drogowego naszej komendy asp. szt. Monice Dereń.

Problem emisji hałasu, przez użytkowników różnych pojazdów, był zgłaszany przez mieszkańców powiatu. Teraz, dzięki wyposażeniu policjantów w skuteczne i profesjonalne urządzenie, pozwoli na walkę i wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, które nie spełniają norm emisji hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
DSC 9553

Źródło: KPP w Brzozowie