DSC04263 1200x800aa

Nowoczesne pracownie - przyrodnicza w I Liceum Ogólnokształcącym oraz idąca z duchem czasu pracownia OZE (odnawialne źródła energii) w Zespole Szkół Budowlanych powstaną w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Głównym założeniem realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie projektu jest  kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia.

W podkarpackich szkołach utworzonych zostanie ponad 40 ekopracowni - 25 pracowni przyrodniczych i 20 ekopracowni dotyczących odnawialnych źródeł energii. – Dzięki dofinansowaniu na rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły” uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Kwota dofinansowania na pracownię przyrodniczą wynosi do 50 tys. zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania utworzenia pracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii to 75 tys. zł – podkreślał Adam Skiba, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Uroczystość podpisania umów z przedstawicielami organów prowadzących szkoły miała miejsce 27 czerwca w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. – Dawniej skażone powietrze, zanieczyszczone środowisko czy smog utożsamiane były głównie z aglomeracjami miejskimi i obszarami o charakterze przemysłowym. Musimy być jednak świadomi, że te problemy nie dotyczą tylko mieszkańców wielkich miast, ale coraz częściej tych mniejszych miasteczek i wsi. Dlatego tak ważne są różnego rodzaju działania proekologiczne, w które wpisuje się budowa ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Budowlanych. Tego typu przedsięwzięcia, szerzące świadomość ekologiczną, realizowane są z myślą o zdrowiu i komforcie życia nie tylko naszego, ale i przyszłych pokoleń – akcentował Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

Zielone serce szkoły od września będzie „biło” w brzozowskim ogólniaku i budowlance. W tej pierwszej powstanie zielona ściana – na nowoczesnym modelu hydroponicznym uprawiane będzie ponad 100 różnych roślin. – Dzięki temu stworzony zostanie sprzyjający klimat płynący z obcowania z naturą. Zielona ściana z roślin produkować będzie tlen, oczyszczać i nawilżać powietrze. Rośliny wykorzystywane będą również do zajęć. Zakupiony zostanie też nowoczesny sprzęt multimedialny (monitor interaktywny, laptop, projektor i wizualizer) oraz pomoce dydaktyczne (modele: hydroelektrowni, farmy wiatrowej, symulatora obiegu wody, zestawy do badania gleby czy preparaty mikroskopowe). Zakupione środki dydaktyczne będą wykorzystywane podczas lekcji w pracowni i zajęć terenowych z biologii i geografii poświęconych problematyce ekologicznej i ochrony środowiska. Całości dopełnią rolety, zielone ściany pracowni oraz fototapeta w kolorach ziemi – argumentowali wniosek przedstawiciele I LO w Brzozowie. Pracownia otrzymała dofinansowanie w kwocie 41 141 zł.

Innym pomysłem, zdecydowanie wpisującym się w potrzeby kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii jest zaplanowana w budowlance pracownia OZE. – W ostatnich latach w szkole dużo uwagi poświęcono rozwiązaniom eko w infrastrukturze szkolnej, jak i kształtowaniu takich postaw wśród uczniów. W 2015 roku szkoła wprowadziła kierunek kształcenia technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Obecnie szkoła dysponuje podstawowym wyposażeniem do montażu OZE w zakresie paneli słonecznych czy fotowoltaiki. Planowane zakupy pozwolą w sposób praktyczny nauczać oraz prezentować inne zagadnienia związane z OZE, jak np. energia wiatrowa, ogrzewanie za pomocą pompy ciepła czy uzupełnią posiadane wyposażenie związane z fotowoltaiką – podkreślali we wniosku przedstawiciele ZSB. Wysokość dofinansowania wyniosła w tym przypadku 75 000 zł (90% wartości przedsięwzięcia). Pozostałe środki – nieco ponad 8000 zł pochodzić będzie z budżetu powiatu. W ramach projektu zakupiony zostanie różnego rodzaju sprzęt i pomoce naukowe: pompa ciepła (rozbudowany zestaw demonstracyjny), turbina wiatrowa pozioma, zestaw modeli – energia odnawialna, alternatywne źródła energii, czysta energia – turbina wiatrowa i ogniwo wodorowe, tablica demonstracyjna walizkowa, model samochodu wodorowego oraz laptopy wraz z oprogramowaniem.

- Po zrealizowaniu i uruchomieniu ekopracowni OZE będzie można stwierdzić, że szkoła posiadać będzie kompleksowe oraz pełne możliwości kształcenia uczniów w szkole oraz uświadamiania innych osób korzystających z pracowni (uczniowie innych kierunków kształcenia, czy z innych szkół ponadpodstawowych i podstawowych) w zakresie świadomości ekologicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odnawialne źródła energii jak również kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie – reasumował Tomasz Kaczkowski, Dyrektor ZSB w Brzozowie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska logo 2022 logo wfośigw 111NFOS1920x810

fot. PUW w Rzeszowie