podpisanie umowy


Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski i Rafał Weber – Wiceminister Infrastruktury podpisali umowę, na mocy której zatwierdzono budowę mostu na rzece San, łączącego Niewistkę z Jabłonicą Ruską. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie prawie 51 milionów złotych, co stanowi 80 procent całości inwestycji. Pozostałe 20 procent kwoty pochodzić będzie z budżetu powiatu brzozowskiego. Dokument parafowano w obecności Posłów na Sejm RP: Adama Śnieżka i Piotra Uruskiego, Wójt Gminy Dydnia – Alicji Pocałuń, Wicestarosty Brzozowskiego – Jacka Adamskiego, Dyrektora – Członka Zarządu Powiatu Wiesława Marchla.

Prace ruszą pod koniec bieżącego roku, zaś ich zakończenie planowane jest na połowę roku 2026. Most liczył będzie ponad 300 metrów długości, prawie 15 metrów szerokości, a tonaż zapewni przejazd również ciężkim pojazdom. – „Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów” tym cytatem Izaaka Newtona rozpoczynało się pismo Alicji Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia w marcu 2019 roku do Starosty Brzozowskiego – Zdzisława Szmyda, inaugurujące starania o budowę mostu na Sanie. Minęło ponad 4 lata i decyzja o wykonaniu przedsięwzięcia zapadła. – Dzisiaj z radością możemy stwierdzić fakt, że dwa brzegi gminy Dydnia zostaną połączone. To wyraz troski o mieszkańców, o rozwój tego terenu, całego regionu. Niech ten most, imienia Św. Andrzeja Boboli, symbolizuje w przyszłości naszą jedność – powiedziała Alicja Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia.

Inwestycja wpisuje się w rządowy program pod nazwą „Mosty dla regionów”, skierowany do samorządów. Projekt wspiera budowę przepraw mostowych na drogach lokalnych, czyli gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów w 2018 roku. Realizację programu przewidziano początkowo na lata 2018-2025, ostatecznie jednak wydłużono termin do 2028 roku. Celem rządowej inicjatywy jest wsparcie finansowe samorządów w działaniach na rzecz uzupełnienia lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. – Widać rozmach, ogromną skalę inwestycji realizowanych przez nasze samorządy, uzyskujące historyczne można powiedzieć, nigdy dotąd niespotykane, wsparcie finansowe na budowę przepraw mostowych. Dzięki mostom poprawia się komunikacja, transport, na budowie mostów w końcu zyskują społeczeństwa. Po pierwsze niwelowany jest dystans między grupami mieszkańców, a po drugie każdy nowy most stanowi impuls rozwojowy, determinujący inicjatywy gospodarcze – zaznaczył Rafał Weber – Wiceminister Infrastruktury.

Wykonanie samej dokumentacji trwało 2 lata, a przedsięwzięcie wspierali między innymi Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki i Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego. - To jest dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców powiatu brzozowskiego, gminy Dydnia, jak i całego regionu. Projekt wzmacnia bezpieczeństwo, komunikacyjność, i co najważniejsze, rozwój gospodarczy. Dotychczas przeprawa przez San w tych okolicach możliwa była promem, działającym w Krzemiennej, jednakże nie w ciągu całego roku, a tylko wiosną, latem i jesienią. Zimą albo w przypadku zbyt niskiego poziomu wody mieszkańcy musieli nadrabiać znaczną część drogi, wydłużoną nawet o kilkanaście kilometrów, żeby dotrzeć do określonego celu. Liczę, że dzięki temu przedsięwzięciu wzrośnie zainteresowanie inwestycyjne tym terenem, to naprawdę historyczny dzień dla wszystkich zaangażowanych w zamierzenie. Nie kryję satysfakcji, radości z tego wydarzenia i dziękuję osobom przyczyniającym się do decyzji o dofinansowaniu projektu – powiedział Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski.

Sebastian Czech