DSC 6899

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy przepustu drogowego wraz z wykonaniem stabilizacji i nakładki w ciągu drogi powiatowej w Hucie Poręby będzie efektem podpisanej 6 czerwca umowy pomiędzy Nadleśnictwem Dynów, działającym z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Powiatem Brzozowskim.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 1 400 000 zł. Wartość zadania zostanie dofinansowana w 85% z funduszu leśnego przy udziale środków w wysokości 1 190 000 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu powiatu brzozowskiego. - Cieszymy się, że prace remontowo-modernizacyjne będą dotyczyły naszej drogi powiatowej, której użytkownikiem ze względu na lokalizację składów drzewa są Lasy Państwowe. Tak duże dofinansowanie pochodzące z funduszu leśnego przy udziale budżetu powiatu w znaczący sposób pozwoli na zwiększenie efektywności finansowej tej inwestycji, a tym samym pozwoli wykonać niezbędne prace na bardzo zniszczonej drodze w Hucie Poręby przez wieś na odcinku 600 mb. Dobra jakość dróg na tym obszarze jest nieodzowna dla bezpieczeństwa mieszkańców, rozwoju firm transportowych, zakładów usług leśnych funkcjonujących na terenie Nadleśnictwa Brzozów i Dynów – podkreślił starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

DSC 6887

W imieniu Lasów Państwowych umowę podpisał Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów Krzysztof Strzyż. Powiat Brzozowski reprezentowali Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Dyrektor - Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marty Częczek.