DSC 6571

Niemal 252 000 zł wsparcia finansowego otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu brzozowskiego. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie jednostek w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, zagrażających życiu osób, mieniu lub środowisku. Uroczyste wręczenie promes odbyło się w piątek 2 czerwca w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Umowy z przedstawicielami 21 jednostek OSP podpisywał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba.

Dotacja finansowa pochodziła z Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z terenu powiatu brzozowskiego subwencję otrzymały jednostki OSP z: Brzozowa, Bukowa, Domaradza, Domaradza – Góry, Dydni, Górek, Grabownicy Starzeńskiej, Haczowa, Jabłonicy Polskiej, Jasienicy Rosielnej, Jasionowa, Krzemiennej, Malinówki, Nozdrzca, Orzechówki, Starej Wsi, Witryłowa, Wydrnej, Zmiennicy, Woli Góreckiej i Woli Jasienickiej.

DSC 6414

Podczas spotkania głos zabrali parlamentarzyści, samorządowcy i zaproszeni goście. Gratulacje druhom przekazał Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek. – Wierzę, że ten sprzęt będzie na pewno dobrze służył strażakom i mieszkańcom waszych społeczności. Finansowanie służb ratowniczych jest stałym działaniem naszego rządu, który przykłada wielką wagę do działania OSP. Trudno przecenić rolę jaką odgrywacie w zabezpieczeniu bezpieczeństwa mieszkańców waszych gmin, powiatu we wszystkich krytycznych sytuacjach. Życzę dalszego rozwoju waszych jednostek OSP, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności – powiedział Poseł A. Śnieżek.

Podziękowania za dobrą współpracę dla posła, samorządowców, straży zawodowej i ochotniczej przekazał Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba. – Cieszymy się, że na powiat brzozowski dla jednostek OSP wpłynie ponad ćwierć miliona złotych. Gotówka ta zasili zakup nowego sprzętu, który zdajemy sobie sprawę, jak jest niezbędny do prowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych. Pieniądze te otrzymacie Państwo z różnych źródeł, między innymi też z WFOŚiGW. My jako instytucja, która zajmuje się ochroną środowiska doskonale wiemy, na czym polega trudna praca strażaka dlatego chcemy przynajmniej w jakiś sposób spłacić dług wdzięczności. Wiemy, że głównym celem waszego działania jest ochrona mienia, zdrowia, życia ludzkiego, ale także środowiska, w którym żyjemy i które wy chronicie podczas pożaru, usuwając różne awarie. Jest to środowisko, za które my czujemy się także odpowiedzialni i dzięki waszej ciężkiej pracy to środowisko utrzymuje się w coraz lepszym stanie – podkreślił Adam Skiba.

DSC 6434 

Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd wyraził wdzięczność wszystkim osobom, które zabiegały o przyznanie dotacji. Strażakom zaś życzył dużo zdrowia, satysfakcji z wykonywanego zawodu na rzecz społeczeństwa powiatu brzozowskiego. Spotkanie zakończyła pamiątkowa fotografia uczestników spotkania.

W uroczystej zbiórce wzięli udział: Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba wraz z pracownikiem Krzysztofem Mrozkiem, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie bryg. Bogdan Biedka, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Mariusz Bieńczak, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz prezesi i przedstawiciele jednostek OSP z powiatu brzozowskiego.