DSC 6214

18 maja 2023 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Miejsce na mapie”. Konkurs, pod patronatem Starostwa Powiatowego zorganizowany został dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i polegał na opracowaniu prezentacji multimedialnej. Głównym partnerem konkursu i fundatorem nagród było Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.  Celem rywalizacji było rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o środowisku lokalnym oraz promocja szkoły.

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu wraz z opiekunami, Dyrektor – Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel, reprezentujący Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie Przemysław Leń,  Dyrekcja Szkoły ZSB w Brzozowie Tomasz Kaczkowski, Agnieszka Janocha i   Andrzej Foryt oraz w imieniu nauczycieli organizujących konkurs  Mirosław Prodziewicz.

Przy wyłanianiu laureatów uwzględniono umiejętność kompozycji prezentacji, jakość wykonania i oryginalność opracowania. Zwyciężyła Nikola Rajchel ze Szkoły Podstawowej w Zmiennicy (opiekun -  Natalia Glazer- Pająk). Drugie miejsca ex-aequo zajęli Julia Hunia - Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej (opiekun - Alicja Piegdoń), Paweł Cichoń -  Szkoła Podstawowa w Górkach (opiekun - Elżbieta Wolańska-Dereń) oraz  Anita Myćka -  Zespół Szkół w Niebocku (opiekun - Krzysztof Cipora).
Przyznano również dwa równoległe trzecie miejsca dla Julii Terleckiej - Szkoła Podstawowa w Haczowie (opiekun Justyna Terlecka) oraz dla Kacpra Śliwiaka -  Szkoła Podstawowa w Górkach (opiekun - Elżbieta Wolańska-Dereń).

Jednocześnie Jury konkursu postanowiło wyróżnić prace wykonane przez  Krzysztofa Pisulę - Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej (opiekun Alicja Piegdoń), Katarzynę Folczyk - Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu (opiekun Katarzyna Bierbasz) oraz Annę Jatczyszyn - Zespół Szkół w Niebocku (opiekun - Krzysztof Cipora).

DSC 6213

Reprezentujący Starostę Brzozowskiego Wiesław Marchel wyraził zadowolenie z faktu organizacji konkursu,  podkreślając, że każda taka inicjatywa spotyka się z poparciem  władz Powiatu. W słowach skierowanych do uczestników konkursu zwrócił uwagę, że ich zaangażowanie, wykonana praca jest istotnym elementem w rozwijaniu  osobistych zdolności i zainteresowań, co z pewnością zaowocuje w przyszłości.

Przemawiając w imieniu głównego partnera konkursu - Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie Przemysław Leń podkreślił, że firma, którą reprezentuje chętnie wspiera wszelkie inicjatywy szkół branży zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych działań geodezyjno- kartograficznych.

Dyrektor Szkoły Tomasz Kaczkowski zwrócił uwagę na wyrównany poziom konkursu, pogratulował laureatom dużych umiejętności w przekazywaniu wiedzy  o środowisku lokalnym, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w nauce. Odnosząc się do partnerów konkursu podziękował za wsparcie i pomoc w przygotowaniu nagród.

Następnie wręczone zostały dyplomy i ufundowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie oraz Powiat Brzozowski  atrakcyjne nagrody rzeczowe. Podziękowania i drobne upominki - za inspirację i pomoc merytoryczną otrzymali także nauczyciele - opiekunowie laureatów. Zabierając głos w imieniu uczestników konkursu Justyna Terlecka ze Szkoły Podstawowej w Haczowie zwróciła uwagę na ciekawą formułę konkursu i sprawną organizację.

Cała uroczystość odbywała w przyjemnej atmosferze, przy słodkim poczęstunku, a wspólne fotografie stanowiły miły akcent na zakończenie konkursu. Następna edycja już za rok!
Więcej o konkursie na stronach szkoły www.zsbbrzozow.pl i https://www.facebook.com/ZSB.Brzozow

Mirosław Prodziewicz