turniej RBD 1

Policjanci z brzozowskiej drogówki przeprowadzili eliminacje do Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Najlepszą wiedzą i umiejętnościami wykazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu. To właśnie oni będą reprezentować nasz powiat w kolejnym etapie turnieju.

W piątek 12 maja w Szkole Podstawowej w Nozdrzcu odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej przepisów ruchu drogowego oraz przekazywanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

turniej RBD 3Do zawodów przystąpiło 21 uczniów szkół podstawowych powiatu brzozowskiego. Zmagania rozpoczęły się testem znajomości przepisów ruchu drogowego. Kolejny etap to wykazanie się znajomością przepisów na wyznaczonej trasie Miasteczka Ruchu Drogowego, a następnie pokonanie na rowerze skomplikowanego toru przeszkód.

Policjanci Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, jako sędziowie nadzorowali wszystkie konkurencje, do których przystępowała młodzież szkolna oraz czuwali nad ich prawidłowym przebiegiem.

W klasyfikacji uczniów w wieku 10-12 lat zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Domaradzu, a trzecie miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy. Wśród starszych uczniów zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu. Drużyna z SP Nr 2 w Przysietnicy zajęła w tej kategorii drugie miejsce. Na podium weszła też grupa przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Domaradzu zajmując trzecie miejsce.

Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy oraz wspaniałe nagrody. Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy. Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu będzie reprezentować powiat brzozowski w eliminacjach wojewódzkich do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Nagrody dla uczestników turnieju ufundowali: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Gmina Brzozów, Gmina Domaradz, Gmina Jasienica Rosielna, Gmina Dydnia, Gmina Nozdrzec, Gmina Haczów, WORD Krosno oraz firma - Pracownia Reklamy STYL.

turniej RBD 5

Laureatom nagrody wręczyli: Dyrektor – Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie podinsp. Marek Śliwiński, Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski.

Informacja Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie