1

Ponad 200 tysięcy złotych, które przekazujemy wesprze dwie kolejne inwestycje w obiektach, które służą osobom niepełnosprawnym - mówiła członek zarządu Anna Huk w czasie uroczystości w urzędzie marszałkowskim. Członek zarządu złożyła podpisy pod dokumentami dofinansowania dla dwóch zadań inwestycyjnych.

W podpisaniu umów uczestniczył także dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka oraz przedstawiciele instytucji, które otrzymały dofinansowanie.  Obecni byli: starosta brzozowski – Zdzisław Szmyd, członek zarządu powiatu – Wiesław Marchel oraz skarbnik Powiatu Brzozowskiego – Maria Częczek. Jarosławskie stowarzyszenie reprezentowali z kolei przewodniczący zarządu PSONI koło w Jarosławiu – Mariusz Mituś, skarbnik - Barbara Kot oraz główna księgowa – Ewa Pietrasiewicz.

Podpisane umowy dotyczą dofinansowania robót budowlanych, które wykonane zostaną w 2023 roku. Środki - w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze trafią do jarosławskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz do Powiatu Brzozowskiego.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wielkie są potrzeby w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i cały czas wychodzimy im naprzeciw – mówiła w czasie podpisania umów członek zarządu województwa Anna Huk.

Dzięki podpisanej właśnie umowie z PSONI w Jarosławiu, Samorząd Województwa Podkarpackiego dofinansuje roboty budowlane w budynku mieszczącym się przy ul. Wilsona  w Jarosławiu, gdzie zlokalizowane są dwie placówki: Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Filia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. Krystyny Rajtar. Prace obejmują remont budynku, dzięki któremu usunięte zostaną wady konstrukcyjne i uciążliwe usterki, remont dachu oraz przebudowę wejścia głównego do budynku, tak, by  zostało dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Jarosławskie stowarzyszenie otrzyma na ten cel nieco ponad 130 tysięcy złotych, ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego.

2

Kolejne nieco ponad 70 tysięcy złotych otrzyma Powiat Brzozowski. Są to także pieniądze ze środków PFRON, którymi dysponuje samorząd województwa. Dzięki tej kwocie  dofinansowana zostanie przebudowa korytarzy dwóch pięter w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie. Dzięki temu remontowi budynek zostanie dostosowany do wymagań techniczno-użytkowych w zakresie dostępności architektonicznej. Będzie to miało także wpływ na funkcjonalność użytkowania i bezpieczeństwo poruszania się  mieszkańców placówki.

 

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro prasowe  UMWP