droga dziury

W wyniku uzyskania dofinansowania przez Powiat Brzozowski z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – III edycja zostało przeprowadzone postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy chodników przy drogach powiatowych: Nr 1422R Ujazdy – Błażowa w miejscowości Wesoła(240m), Nr 2042R Wara – Jawornik Ruski w miejscowości Siedliska(290 m) oraz Nr 2021R Barycz – Nozdrzec w miejscowości Wesoła(1300 m).

W ramach inwestycji przewiduje się budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2021 R Barycz- Nozdrzec w km 3+667 – 4+967 w miejscowości Wesoła, budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1422 Ujazdy – Błażowa w km 0+010 – 0+248 w miejscowości Wesoła – Ujazdy wraz z robotami towarzyszącymi, budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2042R Wara – Jawornik Ruski w km 0+020 - 0+290 w miejscowości Siedliska wraz z robotami towarzyszącymi oraz przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2042R Wara – Jawornik Ruski w miejscowości Siedliska.

Koszt wykonania wymienionych wyżej zadań wynosi po przeprowadzonym przetargu 2 794 396.03 zł. Dofinansowanie z funduszu Polski Ład wynosi 1 940 400,00 zł, udział własny powiatu to 853 996,03 zł w tym pomoc finansowa z gminy Nozdrzec w kwocie 426 900,00 zł.
Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2023 roku.