osp malinowka

Program „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” pozwala na dofinansowanie zakupu lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, a także specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego.

Podczas konferencji w KPRM Sekretarz stanu w MSWiA poinformował, że przewidywany zakres dofinansowania do zakupu wozów ratowniczo-gaśniczych jest rekordowy w porównaniu do poprzednich lat.

Premier Mateusz Morawiecki, minister Mariusz Kamiński oraz minister Anna Moskwa zapowiadali dofinansowanie na 668 samochodów, ale po naszych staraniach oraz w ramach bardzo dobrej współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej będzie to 675 nowych samochodów strażackich dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – powiedział wiceminister Maciej Wąsik.

Środki rozdysponowane m.in. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwolą na zakup sprzętu i wyposażenia.
Oprócz wsparcia finansowego w zakresie zakupu sprzętu i wozów przypomniano również o pierwszej w historii ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych. 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym prawie 100 tys. druhów-emerytów otrzymało świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. To wyraz wdzięczności za ich długoletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd kieruje słowa podziękowania i uznania do Pana Posła Adama Śnieżka za Jego zaangażowanie w pozyskanie nowych samochodów dla dwóch jednostek OSP z terenu Powiatu Brzozowskiego, tj. OSP Malinówka i OSP Jabłonka. Jednocześnie składam gratulacje Zarządom i druhom tych jednostek za efektywne działania na rzecz dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Wykaz jednostek OSP i samochodów dla poszczególnych województw jest dostępny na stronie internetowej MSWiA.