O rekordowych środkach, które trafiły do naszego województwa w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych mówiła dziś wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas konferencji prasowej.

W listopadzie ubiegłego roku wojewoda dokonała rozstrzygnięcia naboru złożonych wniosków o objęcie w roku 2023 dopłatą do przewozów autobusowych. Przystąpiło do niego w sumie 50 organizatorów: 39 gmin, 1 związek międzygminny, 2 związki powiatowo–gminne i 8 powiatów. W wyniku oceny złożonych wniosków wszystkie zostały zakwalifikowane jako spełniające warunki określone dla Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Jednak dostępna alokacja pozwoliła na zawarcie umów o dopłaty z 43 organizatorami. W związku z tym wojewoda zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury o uzupełnienie brakujących środków w kwocie prawie 23 mln zł. Oznacza to, że wszyscy organizatorzy, którzy ubiegali się o dofinansowanie przewozów autobusowych otrzymają wsparcie według złożonego zapotrzebowania.

Wojewoda Podkarpacki

Dzięki rozpoznaniu wniosku wojewody podkarpackiego, do 52 mln zł, które były od początku przeznaczone dla naszego województwa, decyzją ministra infrastruktury otrzymaliśmy dodatkowe wsparcie w kwocie prawie 23 mln zł , co pozwoli zawrzeć umowy na organizację transportu publicznego z wszystkimi podmiotami, które przystąpiły do naboru. W związku z tym fundusz w naszym województwie w roku 2023 będzie osiągał rekordową kwotę w wysokości prawie 75 mln – zaznaczyła wojewoda Ewa Leniart.

Wojewoda dodała, że pozwoli to na dofinansowanie 416 linii komunikacyjnych przy łącznej liczbie 25 mln wozokilometrów. Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi.

O tym, jak ważne jest rządowe wsparcie dla organizatorów transportu mówili podczas spotkania z mediami starosta jarosławski Stanisław Kłopot oraz starosta brzozowski Zdzisław Szmyd. Podkreślali, że dzięki nowym liniom komunikacyjnym mieszkańcy przede wszystkim z mniejszych miejscowości mają możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

Starosta Brzozowski - Zdzisław Szmyd

Z funduszu korzystamy od 2019 r. Dzięki dodatkowym liniom zwiększyła się np. liczba dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół do miasteczka – powiedział starosta brzozowski Zdzisław Szmyd.

To bardzo istotne wsparcie ze strony rządu, które pozwala nam – samorządom powiatowym rozwiązywać problemy związane z tzw. wykluczeniem komunikacyjnym. Na terenie powiatu jarosławskiego mamy 71 linii, które objęte są dofinansowaniem. Na ten rok otrzymaliśmy prawie 10 mln 300 tys. wsparcia – mówił starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie