DSC09332

Blisko stu pszczelarzy wzięło udział w konferencji pszczelarskiej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Euro-San 26 listopada br. w Hotelu Alta w Brzozowie w ramach zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku, zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Patronat nad konferencją objęła Podkarpacka Izba Rolnicza.

- Temat przewodni konferencji brzmiał „Pszczoły, a bioróżnorodność Podkarpacia”, ale zaznaczyć należy, że podczas spotkania przedstawiono kilka ważnych dla uczestników zagadnień. Ksiądz Tomasz Gałuszka z Pogórzańskiej Pasieki w Sieklówce poruszył w swoim wystąpieniu wątki pszczelarskie, problematykę roślin miododajnych zaprezentowała Anna Wyrwa z firmy nasiennej Sowul&Sowul sp. z o.o., natomiast możliwości pozyskania środków dla działalności pszczelarskiej w nowej perspektywie finansowej omówił Marek Owsiany – Przewodniczący Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Brzozowie. Prelegenci w niezwykle ciekawy i skompensowany sposób referowali poszczególne kwestie, dzięki czemu wszyscy bez wyjątku wsłuchiwali się w treściwy przekaz, nabywając potrzebną wiedzę do prowadzenia działalności, wykorzystywaną zapewne w praktyce w swoich pasiekach, w ramach realizowanych przez siebie zadań – zrelacjonował przebieg konferencji i prowadzący jednocześnie obrady Bogusław Surmacz – Prezes Stowarzyszenia Euro-San.

DSC09848

Uczestnicy mogli również zapoznać się z nowoczesnym sprzętem pszczelarskim, zademonstrowanym przez hurtownię pszczelarską PHBarć z Biszczy. Wśród biorących udział w spotkaniu rozlosowano też upominki, ufundowane przez firmę Sowul&Sowul sp. z o.o. Obecni byli również samorządowcy: Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski, Wiesław Marchel – Dyrektor-Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie, dr Dariusz Sobieraj – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzej Kot – Prezes Powiatowego Zrzeszenia Sołtysów. Podkarpacką Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes Jerzy Bator.

– Konferencji towarzyszył mini kiermasz miodów, wyrobów pszczelarskich oraz serów. Stowarzyszenie Euro-San składa podziękowania przewodniczącym kół pszczelarskich z powiatu brzozowskiego: Stanisławowi Szmydowi, Zbigniewowi Chorążakowi, Damianowi Kobiałce oraz Stefanowi Wolaninowi za rozpropagowanie informacji o konferencji wśród pszczelarzy oraz firmie Alta za techniczne jej przygotowanie – podsumował Prezes Bogusław Surmacz.