Starosta Szmyd na konkresie


Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski uczestniczył w VII edycji Kongresu 590 „Łączymy wszystkich”, który odbywał się w dniach 17-18 listopada w Rzeszowie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Andrzej Duda – Prezydent RP. Nazwa Kongresu 590 pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wprowadzane do obrotu w Polsce.
Podczas dwudniowych spotkań i rozmów poruszano aktualne zagadnienia polityczne, ekonomiczne i społeczne. Tematem wiodącym 7 edycji była współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza. To region charakteryzujący się dynamicznym rozwojem gospodarczym, co przekłada się na wzrost zamożności obywateli jego krajów. Jednocześnie współpraca w ramach tego projektu przynosi wymierne korzyści, jak realizacja wspólnych programów infrastrukturalnych, inicjatyw biznesowych, wymiany naukowej i kulturalnej.

Starosta na kongrexsie

Trójmorze lub Międzymorze to międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca 12 państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skład grupy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Kongres 590 odbywa się corocznie od 2016 roku. Tegoroczną edycję w Rzeszowie swoją obecnością zaszczycili najważniejsze osoby w państwie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu i Senatu RP, samorządowcy, a także menedżerowie zarządzający największymi polskimi spółkami skarbu państwa, wybitni eksperci i liderzy opinii. – Bardzo się cieszymy, że Kongres590 po krótkiej przerwie wrócił na Podkarpacie. Najlepiej o gospodarce rozmawia się w województwie, które ma duży potencjał, a na Podkarpaciu, pomimo wielu wyzwań, ze ścieżki rozwojowej nie zawróciliśmy – powiedziała Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki.