DSC 2661a

Niemal 116 000 zł wsparcia finansowego otrzymały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu brzozowskiego. Środki te będą przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego niezbędnego w procesie szkolenia członków tych drużyn. Uroczyste wręczenie promes odbyło się 31 października br. w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

DSC 2607Dotację finansową Rada Ministrów przyznała Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej państwa. Z powiatu brzozowskiego subwencję otrzymało 27 jednostek młodzieżowych działających przy OSP w: Baryczy, Bliznem, Brzozowie, Bukowie, Domaradzu, Domaradzu - Góra, Dydni, Golcowej, Grabownicy Starzeńskiej, Humniskach, Jabłonicy Polskiej, Jabłonce, Jasienicy Rosielnej, Jasionowie, Malinówce, Niebocku, Niewistce, Nozdrzcu, Orzechówce, Przysietnicy, Wesołej - Ryta Górka, Starej Wsi, Trześniowie, Turzym Polu, Warze, Woli Jasienickiej, Zmiennicy. Dodatkowo dwie jednostki OSP Blizne i OSP Golcowa otrzymały również dofinansowanie na zakup toru z przeszkodami dla MDP OSP do zawodów sportowo-pożarniczych. Ogólnie w województwie podkarpackim wsparcie w wysokości 1 986 000 zł otrzyma 332 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP.

W uroczystej zbiórce wzięli udział: Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Marczenia, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Mariusz Bieńczak, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz delegacje jednostek OSP i młodzi druhowie MDP OSP z powiatu brzozowskiego.

Podczas spotkania głos zabrali parlamentarzyści, samorządowcy i zaproszeni goście, którzy podziękowali za wsparcie drużyn pożarniczych. Występujący podkreślali jednogłośnie, że Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze stanowią przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce i są formacją wyjątkową, a przyznane fundusze zostaną na pewno dobrze wykorzystane. Przemawiający wyrazili także wdzięczność za dotychczasową służbę strażaków ochotników przy różnego rodzaju zdarzeniach oraz życzyli udanych akcji i bezpiecznych powrotów do miejsc zamieszkania.

DSC 2650