Logotypy CPPC

Prawie 200 tysięcy złotych pozyskał Powiat Brzozowski w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”. Fundusze zostaną wykorzystane na modernizację infrastruktury IT i zapewnienie cyberbezpieczeństwa w funkcjonowaniu samorządowych systemów informatycznych.

W ramach realizacji projektu zostanie rozbudowany główny serwer urzędu, zainstalowany nowy sprzęt i urządzenia oraz udostępnione usługi, umożliwiające dalszą cyfryzację Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Przeprowadzona zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa, która wskaże kierunki eliminacji potencjalnych zagrożeń cybernetycznych w stosunku do urzędu.

W postępowaniu konkursowym, przeprowadzonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa Starostwo Powiatowe w Brzozowie pozyskało na powyższe cele kwotę 196 119,00 zł.

„Cyfrowy Powiat” to kolejny - po „Cyfrowej Gminie” – program skierowany do samorządów terytorialnych, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów. Do powiatów w całej Polsce trafi ponad 63 mln zł. Granty finansowane są w 100% ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działania do sieci. Przygotowanie powiatów do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników, a czasami charakter świadczonych usług. Unijny konkurs "Cyfrowy Powiat" jest odpowiednią reakcją na te problemy.

banner na strone 1200x628 CP