spotkanie PIR 6

Właściciele albo posiadacze gruntów rolnych w razie wyrządzenia szkody przez zwierzynę leśną: dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny mogą otrzymać odszkodowanie. Warunkiem jest między innymi złożenie stosownego wniosku o oszacowanie szkód do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. To jeden z głównych wątków posiedzenia Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Brzozowie, w którym wzięli udział: Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Dyrektor - Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel, przedstawiciele kół łowieckich, rolniczych instytucji z województwa podkarpackiego, delegaci do powiatowej rady izby rolniczej oraz rolnicy. Spotkanie miało miejsce 19 sierpnia br.

Uczestnicy obrad podnosili problem leśnej zwierzyny zbyt blisko podchodzącej do gospodarstw i zabudowań, niszczącej właścicielom gruntów rolne uprawy i płody rolne. Przykrym konsekwencjom takich zdarzeń próbują zapobiegać koła łowieckie wspólnie z właścicielami gospodarstw. Jednym ze sposobów ograniczenia spustoszeń jest na pewno montowanie, zakładanie ogrodzeń, lecz za podstawowy element ochronny uważa się zgodny z przepisami prawa łowieckiego odstrzał kontrolowany zwierzyny leśnej, a także jej odstraszanie od zabudowań. W tym miejscu pojawił się temat przepisów, zmieniających się co jakiś czas, niestety nie zawsze na korzyść kół łowieckich. Zasady działania zmodyfikowano w kwestii dzierżaw gruntów do prowadzenia gospodarki łowieckiej. - Część gruntów, pozostających dotychczas w gestii urzędów marszałkowskich, czyli tereny rolne w granicach miast, wedle nowego prawa zostały wyłączone i przekazane do obwodów kół łowieckich. Problem polega na tym, że obecnie zwierzyna tam żerująca nie może być odstrzelona. Zgodnie z przepisami prawa łowieckiego bowiem obowiązuje zakaz polowania na terenach miejskich w obszarach zabudowanych – powiedział Przewodniczący Powiatowej Rady PIR w Brzozowie Marek Owsiany. W celu dostosowania przepisów do oczekiwań kół łowieckich członkowie rady powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej przegłosowali wniosek dotyczący ponownego zweryfikowania granic obwodów łowieckich na terenie miast w celu wyłączenia tych obszarów. Będzie on złożony do rozpatrzenia w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

spotkanie PIR 1

Na spotkaniu poinformowano ponadto, że to właśnie Izby Rolnicze w Polsce zobowiązane są do przekazywania samorządowcom występujących, pojawiających się problemów oraz propozycji ich rozwiązywania. Starosta Brzozowski przekazał, że władze powiatu brzozowskiego na bieżąco współpracują z Radą Powiatową PIR, podejmując różne działania prospołeczne. - W roku minionym przebadaliśmy próbki wody na kwotę 50 tys. zł. Koszt ten pokryliśmy z własnego budżetu, a o pobranie próbek od osób indywidualnych, jak i gospodarstw rolnych, zwróciliśmy się do sanepidu. Prace objęły około 100 próbek, z czego 15 miało wynik pozytywny, czyli nadawało się do spożycia, pozostałe natomiast wymagały uzdatniania wody. Oznacza to, że woda na naszym terenie jest wodą niekoniecznie dobrą. W roku bieżącym będziemy chcieli również przeprowadzić taką akcję, lecz możliwości będą na pewno ograniczone z uwagi na koszty – poinformował zebranych Starosta Z. Szmyd.

spotkanie PIR 4

Podczas posiedzenia aktualną sytuację epizootyczną na terenie powiatu brzozowskiego przedstawił zebranym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie Robert Kilar. Omówił on kwestie okresowego szczepienia lisów na terenie powiatu, a także problem nawracających chorób rodzin pszczelich. Szczególne poruszenie i dyskusję wywołał temat zgnilca amerykańskiego - zaraźliwej bakteryjnej choroby pszczół, która jest często spotykana w lokalnych pasiekach. W konsekwencji została przedstawiona propozycja wspólnej kontroli pasiek przez koła pszczelarskie i dyscyplinowania właścicieli w celu eliminacji źródeł choroby.

Przedstawione problemy przedstawicieli kół łowieckich zostały zasygnalizowane obecnemu na spotkaniu Wiceprezesowi Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej Jerzemu Batorowi, który w miarę możliwości obiecał pomoc. W trakcie wystąpienia zrelacjonował działania Zarządu, sytuację na rynkach rolnych oraz zaproponował zebranym tematy rozwiązań prawnych, usprawniających i ułatwiających prowadzenie działalności rolniczej, gospodarki łowieckiej, jak i wpływających na zwiększenie opłacalności przedsięwzięć.

spotkanie PIR 3

Na zakończenie głos zabrał Dyrektor - Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel, dziękując Radzie Powiatowej PIR za dobrą współpracę z samorządem powiatowym, a także za organizację spotkań umożliwiających omawianie i rozwiązywanie problemów dotyczących rolnictwa, kół łowieckich, pszczelarzy czy kółek rolniczych. Zadeklarował wsparcie dla różnych inicjatyw Rady Powiatowej PIR w przyszłości i udostępnienie sali na kolejne spotkania. Posiedzenie zorganizował i poprowadził Marek Owsiany - Przewodniczący Powiatowej Rady Podkarpackiej Izby Rolniczej w Brzozowie.

Szczegółowe informacje na temat szkód łowieckich oraz wnioski odnośnie szacowania szkód znajdują się do pobrania na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Rolniczej pod adresem https://piragro.pl w zakładce obwody łowieckie i szkody łowieckie Można tam również zapoznać się z mapką, na której usytuowane są granice obwodów łowieckich na terenie województwa podkarpackiego wraz z wyłączeniami, obowiązującymi od 1 kwietnia 2022 r.