odznaczenie starosta pgb

Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski otrzymał medal „Za Zasługi dla Policji”, przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wręczony podczas uroczystych Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, zorganizowanych w Rzeszowie z udziałem Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Jarosława Szymczyka. Brzozowski samorządowiec znalazł się w gronie 10 osób, uhonorowanych takim wyróżnieniem.

Oprócz Starosty Zdzisława Szmyda medale otrzymali: Andrzej Nosiadek - Prezes Stowarzyszenia STORAT, st. bryg. Janusz Jabłoński - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, Dariusz Bożek - Prezydent Tarnobrzega, Stanisław Kłopot - Starosta Jarosławski, Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów, Bogusław Słabicki - Wójt Gminy Orły, Dorota Tarańska-Klęsk - Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie, Aleksandra Tkacz - Pracownik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie oraz ks. prałat Tadeusz Gramatyka - Dziekan Dekanatu Przeworskiego.

odznaczenie komendantka pgb

Natomiast w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, przyczyniających się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 43 odznaki „Zasłużony Policjant". Tytułem tym wyróżniono między innymi podinsp. Joannę Kędrę – Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie.