chodnik podladKolejną promesę, o wartości 1 940 400 złotych, otrzymał powiat brzozowski w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, której wyniki ogłoszone zostały 14 czerwca br. W tej edycji o dofinansowanie mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Warto zaznaczyć, iż w dwóch wcześniejszych edycjach nasz powiat otrzymał już łącznie ponad 31 milionów złotych.

- Dzięki promesie, opiewającej na kwotę 1 940 400 zł, wybudujemy chodniki w miejscowościach Wesoła, Wesoła – Ujazdy oraz Siedliska, o łącznej długości 1,8 km. Budowa tych chodników zapewni mieszkańcom bezpieczne piesze poruszanie się, poprawi również estetykę otoczenia oraz zwiększy możliwości lokalnego rozwoju – wymienia Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. - Przyznane z rządu środki stanowią na chwilę obecną 98 % wartości inwestycji. Nawet jeśli koszt tych zadań wzrośnie, będzie to dla nas niezwykle korzystna partycypacja finansowa. Nasz powiat jest dobrym przykładem jak wielkim wsparciem jest „Polski Ład” dla lokalnego samorządu – dodaje Starosta Zdzisław Szmyd.