Sesja rady Powiatu


Radni powiatowi jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Brzozowskiego. Pozytywnie ocenili zatem realizację zadań budżetowych w powiecie brzozowskim w roku 2021. Sprawozdanie finansowe pozytywnie zaopiniowała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

Dochody budżetu powiatu brzozowskiego na 31 grudnia 2021 zaplanowano na 88 milionów złotych. Z ubiegłorocznych wydatków największą pulę, około 29 milionów złotych, przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Stanowiło to 34 procent ogółu wszystkich wydatków budżetowych. 9 milionów złotych przypadło natomiast na przebudowę i remonty dróg, czy budowę chodników. Wśród innych wydatków wymienić należy między innymi pomoc społeczną – 8 milionów 200 tysięcy złotych, czy ochronę zdrowia - 4 miliony 200 tysięcy złotych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że zeszłoroczny budżet udało się powiększyć o środki z zewnętrznych źródeł finansowania.

Najlepszym przykładem na wsparcie powiatowego budżetu środkami zewnętrznymi niech będą inwestycje oświatowe w roku 2021. Kontynuowano między innymi budowę warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie. Przedsięwzięcie kosztowało 1 milion 247 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 1 milion złotych. – W dwupoziomowym budynku o powierzchni użytkowej 920 metrów kwadratowych mieścić się będzie 9 pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu – powiedział Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski. Ponadto przebudowano boisko sportowe przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie, zaś przy budynku szkolnym umieszczono siłownię plenerową. Na ten cel wydatkowano 545 tysięcy złotych, zaś dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki opiewało na kwotę 265 tysięcy złotych. Kompleksowe roboty budowlane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie pochłonęły 1 milion 232 tysiące złotych. – 90 procent kosztów pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskane środki to 1 milion 120 tysięcy złotych. Prace objęły między innym kompleksową wymianę instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników, czy malowanie ściany frontowej – uzupełnił Starosta Zdzisław Szmyd.

Sesja rady Powiatu

W budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Sienkiewicza w Brzozowie wykonano remont łazienek na łączną wartość 87 tysięcy 500 złotych, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosło 48 tysięcy złotych. – Poza tym przy obiektach SOSW pojawiła się nowa nawierzchnia, zaś plac zabaw wyposażono w nowe urządzenia. Za tę inicjatywę zapłaciliśmy w całości ze środków własnych w wysokości 97 tysięcy złotych – podkreślił Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski.

W roku minionym przebudowano 3 tysiące 474 metry bieżące dróg powiatowych za kwotę ponad 2 miliony złotych, z czego ponad 1 milion 200 tysięcy to środki zewnętrzne. Prace zabezpieczające osuwisko na drodze Barycz – Nozdrzec w miejscowości Wesoła kosztowały 1 milion 788 tysięcy złotych, a dofinansowanie wyniosło ponad 1 milion 400 tysięcy złotych. – W ramach współpracy z gminami w ciągu dróg powiatowych wybudowano 2 tysiące 784 metry bieżące chodników. Inwestycje zamknęły się w kwocie 4 miliony 714 tysięcy złotych z udziałem środków własnych powiatu w wysokości prawie 2 milionów złotych. Ponadto opracowano 16 kompletnych dokumentacji projektowych na budowę kolejnych odcinków chodników o łącznej wartości prawie 280 tysięcy złotych, w całości pochodzących z budżetu powiatu brzozowskiego. Opracowano też 3 wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych – zaznaczył Starosta Zdzisław Szmyd.

Powiatowy Urząd Pracy realizował w roku ubiegłym zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Instytucja objęła swoimi działaniami 1342 osoby, które uzyskały pomoc na łączną kwotę ponad 15 milionów złotych, w tym 529 osób w ramach tarczy antykryzysowej na kwotę 4 i pół miliona złotych. Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie otrzymał z budżetu powiatu brzozowskiego w roku 2021 dotację na zakup sprzętu w wysokości 750 tysięcy złotych.