A09I4545

Ksiądz Władysław Gurgacz – jezuita, Kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej został upamiętniony w Komborni podczas obchodów piątej rocznicy Koronacji i Intronizacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia, które odbyły się w niedzielę 19 czerwca br. W czasie uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Przemyskiej Józefa Michalika odsłonięto tablicę poświęconą pamięci ks. Gurgacza, wmurowaną na murze świątyni, z którą kapłan był związany już od dzieciństwa, ponieważ urodził się w pobliskiej Jabłonicy Polskiej, należącej wówczas do parafii Kombornia. - Tutaj pod okiem cudownego obrazu naszej Pani Komborskiej wyrastało jego powołanie. Tutaj został ochrzczony, tutaj przygotowywał się do pierwszej komunii świętej, tutaj przyjął sakrament bierzmowania. W komborskim kościele odprawił też pierwszą mszę świętą prymicyjną przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia - powiedział Proboszcz ks. Andrzej Wydrzyński.

A09I4619Tablicę upamiętniającą ks. Władysława Gurgacza podczas niedzielnych uroczystości poświęcił ks. Abp. Senior Józef Michalik, zaś ufundowana została przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, który reprezentował dr Piotr Szopa - Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. - Upamiętnienia przybliżają naszych lokalnych bohaterów. Dzięki nim są obecni w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza tacy, którzy wychowali się w naszych małych społecznościach. Są wśród nas – podkreślił dr Szopa. Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonali Urszula Mrozek - córka siostrzeńca ks. Władysława Gurgacza, dr Piotr Szopa, Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie oraz ks. Andrzej Wydrzyński.

W tym dniu hołd kapelanowi podziemia niepodległościowego oddali licznie zgromadzeni samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, placówek oświatowych, poczty sztandarowe, harcerze, rodzina i mieszkańcy Komborni. Postać ks. Władysława Gurgacza przybliżył zebranym kapitan Jan Jastrzębski - Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych. Odczytał też rotę przysięgi żołnierskiej oraz Apel Pamięci. Dla uczczenia ks. kapelana Władysława Gurgacza oddana została salwa honorowa, a przed tablicą złożono wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniła kompania honorowa 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla oraz Orkiestra Dęta OSP z Iskrzyni.

W trakcie obchodów list skierowany do uczestników od Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego odczytał Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz. W uroczystości uczestniczyli również Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z radnym Dariuszem Sobierajem. Władze samorządu powiatu brzozowskiego reprezentowali Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik wraz z radnymi Zygmuntem Błażem i Adamem Jajko, delegacja Gminy Jasienica Rosielna na czele z Wójt Urszulą Brzuszek, a także poczet sztandarowy Starostwa Powiatowego w Brzozowie i NSZZ "Solidarność".

A09I4578

Okolicznościowe przemówienia wygłosili Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie oraz Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL dr hab. Filip Musiał, natomiast w imieniu Jana Józefa Kasprzyka - Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Wojciech Niemiec. - W trudnych czasach Ks. Gurgacz niósł duchową pociechę żołnierzom antykomunistycznego podziemia i dbał o to by podejmowane przez nich działania były zgodne z chrześcijańską etyką. Niczym prawdziwy ojciec nie opuścił ich oddając się w ręce stalinowskich oprawców. W trakcie rozprawy ks. Gurgacz skierował do sądzących następujące słowa: „Każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi przeciwników i obróci się wam na zgubę”. Były to słowa prawdziwie prorocze. Przemoc bowiem nie jest oznaką siły lecz słabości, która po latach doprowadzi do upadku komunistycznego reżimu. Dziś to właśnie ks. Władysław Gurgacz odnosi swoje pośmiertne zwycięstwo także dzięki inicjatorom ufundowania w Komborni poświęconej mu tablicy – napisał w liście Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Podczas uroczystości do świątyni zostały wprowadzone również relikwie św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara oraz dwóch błogosławionych: ks. Jerzego Popiełuszki i ks. Jana Balickiego. Poświęcono także dwa boczne ołtarze i odsłonięto drugą tablicę upamiętniającą Matkę Generalną Marię Sylwię Sznajder – Przełożoną Sióstr Służebniczek w Starej Wsi.

Organizatorami obchodów byli Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Marcina w Komborni oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

A09I4807

****

Ks. Władysław Gurgacz urodził się 2 kwietnia 1914 roku w Jabłonicy Polskiej. Ukończył gimnazjum w Korczynie. Marzył o działalności misyjnej, głoszeniu wiary oraz nawracaniu niewierzących. W wieku 17 lat wstąpił do nowicjatu księży jezuitów w Starej Wsi. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1942 roku. Jako jezuita swoją posługę kapłańską rozpoczął w Gorlicach i Krynicy. Po zakończeniu II wojny światowej został kapelanem oddziału zbrojnego Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej.

W wolnych chwilach oddawał się pasji malarskiej. Jednocześnie charakteryzowała go ogromna miłość do niepodległej Polski. O jej pomyślność modlił się już w roku 1939 składając na Jasnej Górze akt ofiary ze swojego życia za Ojczyznę w niebezpieczeństwie. Nie wiedział wówczas, że owa ofiara spełni się dziesięć lat później, gdy został zamordowany 14 września 1949 roku w krakowskim więzieniu przy ulicy Montelupich na mocy decyzji komunistycznego sądu właśnie za działalność niepodległościową. - Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków, tych Polaków, o których obecnym losie zadecydowały bagnety NKWD. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć? Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę – podkreślał ks. Gurgacz.

Kapelan został potajemnie pochowany na cmentarzu Rakowickim. Szczątki duchownego odnaleziono i zidentyfikowano podczas prac poszukiwawczych prowadzonych w latach 2017-2018 przez Instytut Pamięci Narodowej. Uroczystego i symbolicznego pochówku, poprzedzonego mszą świętą w Kościele Mariackim, dokonano 14 września 2021 roku na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.