DSC 1264

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Młodzi, a Jan Paweł II”

- Wy Młodzi, jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym! Chrystus Wam ufa i liczy na Waszą współpracę - głosił podczas swojego pontyfikatu Papież Jan Paweł II. Nigdy młodych nie krytykował, a zawsze dawał im odczuć, że ich potrzebuje i kocha. Ufał młodym, więc i oni zaufali Jemu. Dobrze im życzył, zatem oni odpłacili mu tym samym. Dowodem na doskonałe relacje, jakie łączyły Papieża Polaka z młodzieżą jest jej udział w konkursie literackim „Młodzi, a Jan Paweł II”, zorganizowanym po raz czternasty przez I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie pod honorowym patronatem Starosty Brzozowskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 2 czerwca br. i tradycyjnie już poprzedzone było uroczystą mszą świętą w brzozowskiej bazylice mniejszej, w której uczestniczyła młodzież i grono pedagogiczne I LO w Brzozowie. - Papież uświadamiał ludziom młodym, że młodość jest wielką wartością. Tę wartość teraz posiadacie i z niej korzystacie. Papież mówił, że trzeba mieć świadomość przemijalności młodości. Wtedy jest szansa, że jeśli człowiek będzie o tym pamiętał, że młodość nie jest wieczna, to człowiek będzie pragnął, aby nie zmarnować młodości. I, oby nie obudził się pod koniec swojego życia z pytaniem, a gdzie ja zgubiłem swoje młode lata? Czy coś zrobiłem pożytecznego? Papież mówił, że jeśli człowiek młody będzie miał świadomość tego, że ta młodość szybko mija to będzie robił wszystko, aby jej nie zmarnować. Zapamiętajcie to przesłanie papieża – zwracał się do młodzieży podczas kazania katecheta I LO ks. Piotr Sobolak.

Papież Jan Paweł II zawsze troszczył się o człowieka, był dla niego ważny na każdym etapie i w każdym wymiarze swego życia. Młodzieży Jan Paweł II poświęcał szczególną uwagę. Nazywał młodych „nadzieją świata i Kościoła”, zwracał się do nich „młodzi przyjaciele”. Był autentyczny i prawdziwy, za co młodzież go ceniła i garnęła się do niego. Również dzisiaj jego postać jest nadal żywa w duchu młodzieży. Świadczą o tym prace konkursowe uczniów szkół podstawowych i średnich, tak licznie nadesłane z całego powiatu brzozowskiego, w których młodzież bardzo mądrze i dojrzale wypowiadała się w różnych formach literackich, pisząc wiersze, eseje czy kompozycje słowne.

Jury w tym roku spośród 20 prac za najlepszy utwór uznała wiersz „Moje imię Apostolos” autorstwa Małgorzaty Buczek – uczennicy ZS w Orzechówce. Jan Paweł II jest dla laureatki Wielkim Polakiem, który stał się symbolem głoszenia słowa i niesienia go ludziom. Ceni go nie tylko za jego działalność apostolską, ale także za zaangażowanie w pokojowe zjednoczenie ludzi wszystkich wyznań. Pisząc wiersz inspirowała się słowami papieża, które były hasłem przewodnim tegorocznego konkursu Wy Młodzi, jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym! Chrystus Wam ufa i liczy na Waszą współpracę”. - Papież tymi słowami chciał przekazać młodym, że wśród swoich rówieśników to oni są pierwszymi apostołami. Każdy z nas został powołany nie tylko do trwania w Chrystusie, ale także do głoszenia Jego słów innym ludziom. Jako młodzi mamy większy wpływ na osoby w naszym wieku, niż na przykład dorośli. Można tutaj użyć cytatu, który towarzyszy mi od kilku lat: „Bóg nie powołuje świętych, ale uświęca powołanych”. To pięknie pokazuje, że nikt z nas nie jest idealny, ale mimo to Bóg wybiera każdego z nas – podkreśliła zwyciężczyni. Małgorzata Buczek w swojej pracy konkursowej kierowała się również słowami wielu kapłanów oraz osób świeckich, których spotkała w swoim życiu. Wykorzystała także wieloletnie doświadczenie w parafialnej grupie Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, którego głównym charyzmatem jest apostolstwo. - Mój wiersz dotyczy głównie głoszenia słowa. Już sam tytuł „Moje imię Apostolos” wskazuje, że od samego początku każdy z nas jest przeznaczony do ewangelizacji. Nie możemy zachowywać Chrystusa jedynie w swoim sercu, niczym lampę pod korcem, ale jesteśmy zobowiązani do głoszenia Go w świecie. Dodatkowo na końcu wiersza zawarłam chyba jedną z najważniejszych nauk: miłość zawsze zwycięża śmierć, podobnie jak Chrystus ją zwyciężył – dodała zdobywczyni nagrody głównej.

Komisja konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia, które otrzymali: Jakub Głowacki za wiersz „Ten, który z Chrystusem” i Amelia Szul za wiersz „Święty pontyfikat nadzwyczajnej codzienności” obydwoje z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie oraz Aleksandra Gmitrzyk ze Szkoły Podstawowej w Jasienicy Rosielnej za esej dotyczący myśli Jana Pawła II „Wy Młodzi, jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym! Chrystus Wam ufa i liczy na Waszą współpracę”.

Nagrody zwycięzcom ufundował i wręczył Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd oraz Dyrektor I LO w Brzozowie Dorota Kamińska. Starosta pogratulował nagrodzonym i podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania pięknego konkursu. Podzielił się również osobistymi wspomnieniami z wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę apostolską w 1978 r., a także opowiedział o wrażeniach z pielgrzymki do Rzymu i spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II.

Na zakończenie mszy świętej młodzież złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze pod pomnikiem Jana Pawła II. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewnił chór i zespół wokalno-instrumentalny z I LO pod opieką Krzysztofa Łobodzińskiego.