droga Przysietnica

Rozpoczyna się realizacja, wartej ponad 20 mln zł, ogromnej inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, w ramach której przebudowane zostaną najbardziej zniszczone odcinki dróg na trasach Brzozów – Wara i Izdebki – Obarzym. W chwili obecnej trwa budowa chodnika w Warze, oraz rozpoczyna się długo wyczekiwana budowa chodnika w Przysietnicy. Podkreślić trzeba, że inwestycja realizowana jest dzięki wielomilionowemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat brzozowski otrzymał bowiem na ten cel 15 675 000 zł. Przy budowie chodników finansowo partycypować będą również Gmina Brzozów (428 000 zł) oraz Gmina Nozdrzec (425 669 zł).

Warto przypomnieć, że w ramach tego potężnego zadania nową nawierzchnię zyska łącznie ponad 12 km dróg. Powstaną też chodniki dla pieszych o łącznej długości przeszło trzech kilometrów. – Inwestycja podzielona jest na 4 części. Pierwsza z nich, zamykająca się w kwocie nieco ponad 3 334 000 zł, zakłada przebudowę drogi Brzozów – Wara w miejscowości Brzozów i Przysietnica. To właśnie na tej trasie powstanie długo wyczekiwany przez mieszkańców Przysietnicy chodnik. Trwa też budowa chodnika w Warze, w ramach „trzeciej części” tej inwestycji. Przebudowa drogi na tym odcinku opiewa na kwotę nieco ponad 6 milionów złotych. Nieco więcej, bowiem ponad 6,3 mln złotych kosztować będzie przebudowa tej drogi w Izdebkach. Ostatni etap, a więc przebudowa drogi powiatowej Izdebki-Obarzym zamyka się w kwocie 4,4 mln zł i wieńczy całokształt tego zadania – wyjaśnia z precyzją Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. Liczne inwestycje drogowe, realizowane przez powiat brzozowski, tylko utwierdzają w przekonaniu, jak priorytetowo traktowane są te zadania przez Zarząd Powiatu w Brzozowie.

logo polski ład1  logo bank