Dwie promesy, w obszarze infrastruktury drogowej i edukacyjnej, otrzymał powiat brzozowski w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, której wyniki ogłoszone zostały 30 maja br. Pierwsza z nich w imponującej wysokości 11 780 000 zł pozwoli na realizację kilkunastomilionowej inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. Dzięki drugiej, opiewającej na kwotę 3 775 000 zł, przebudowany zostanie budynek warsztatów szkolnych z przeznaczeniem na budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.

nawierzchnie bitumiczne

Kluczowym zadaniem, realizowanym dzięki promesie drogowej, będzie przebudowa drogi powiatowej Jasienica Rosielna – Brzozów, wraz z drogami: Blizne – Blizne Rola, Blizne przez wieś, a także Stara Wieś do nr 886, które w dużym stopniu uległy zniszczeniu w wyniku powodzi w 2019 i 2020 r. W ramach inwestycji w Starej Wsi i Bliznem powstanie też ciąg chodników dla pieszych o łącznej długości 4 km. Równie istotnym elementem zakładanej inwestycji, od której zresztą zadanie się rozpocznie, będzie przebudowa mostu w Bliznem. Stary most zostanie całkowicie rozebrany, a następnie wybudowany od podstaw. Zakończenie tego szerokiego spectrum zadań planowane jest na koniec przyszłego roku.

- Przyznane z rządu środki stanowią na chwilę obecną 95 % wartości inwestycji. Tak korzystna dla nas finansowa partycypacja pozwoli na realizację naprawdę dużego zakresowo zadania przy niewielkich środkach własnych – podkreśla Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. - Polski Ład jest skuteczną odpowiedzią na trudną sytuację w Polsce, spowodowaną epidemią i ogromnym wsparciem dla samorządów. Warto przypomnieć, że dla powiatu brzozowskiego to już kolejne dofinansowanie z tego funduszu. W pierwszej edycji otrzymaliśmy 15 675 000 zł – dodaje Starosta Zdzisław Szmyd.

Druga promesa, przyznana w obszarze edukacyjnym, pozwoli na przebudowę istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych na klasopracownie, pomieszczenia pedagogiczno-administracyjne i sanitariaty. Inwestycja zakłada kompleksową przebudowę lub modernizację wszystkich instalacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzek i podłóg w pomieszczeniach klasowych i korytarzach. Budynek poddany zostanie też termomodernizacji. – Wyremontowane „warsztaty” będą spełniać wszystkie wymogi pod względem złamania barier dla osób niepełnosprawnych oraz wymogi technologiczne dla placówek oświatowych. Co istotne, dostosowanie ich do potrzeb edukacyjnych ZSE umożliwi prowadzenie nauki dla wszystkich uczniów w jednym budynku. Jak już wielokrotnie podkreślałem, robimy co w naszej mocy, aby zapewnić uczniom bezpieczne i komfortowe warunki nauki – akcentuje Starosta Zdzisław Szmyd.