poznaj polske

W ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki Powiat Brzozowski otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł (całkowity koszt zadania wyniósł 37 200 zł, wkład własny 17 200 zł) na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w 2022 roku.

Wnioski o udzielenie wsparcia na realizację zadania złożyło II Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie oraz Technikum Nr 1 w Brzozowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.