łowieckie spotkanie2

Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd wraz z Dyrektorem – Członkiem Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesławem Marchlem gościli 1 kwietnia przedstawicieli 5 kół myśliwskich, które dzierżawią obwody łowieckie, znajdujące się na terenie powiatu brzozowskiego. W związku z terminem wygaśnięcia dotychczasowych umów, koła wnioskowały o ich przedłużenie na kolejne 10 lat.

łowieckie spotkanieŁowczy przybliżyli staroście swe zadania, dzieląc się również zmartwieniami z jakimi koła najczęściej się zmagają. -  Z tego typu spotkań należy wyciągać jak największe korzyści, rozmawiać, by wspólnie rozwiązywać problemy – argumentował włodarz powiatu. - Działalność kół łowieckich oparta jest na wieloletnim doświadczeniu myśliwych, wynikającym z pasji i szacunku do naszej przyrody. Jestem przekonany, że w swych działaniach nie tylko przestrzegają prawa łowieckiego, ale przede wszystkim wartości wpisanych w etykę łowiecką. Wierzę, że nasza współpraca będzie się bardzo dobrze układać – dodał Zdzisław Szmyd. Przypomnijmy, iż umowa, zawarta na okres 2022-2032, obliguje do prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej i współdziałania z nadleśnictwem w ustalaniu stanu zwierząt łownych, czy też zgłaszania właściwym organom o dostrzeżonych objawach chorób. Zobowiązuje również myśliwych do terminowego i bieżącego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaty odszkodowań.

Starosta podpisał umowy dzierżawy obwodów łowieckich z przedstawicielami następujących kół łowieckich: „Jeleń” w Brzozowie, „Bażant” w Brzozowie (2 obwody), „Szarak” w Błażowej oraz „Ostoja” w Brzozowie. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie.