Fundacja Pasieka na zlecenie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przeprowadziła wykład otwarty skierowany do kadry pedagogicznej. Na wykładzie szeroko omówiono tematykę regulacji prawnych dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród młodzieży szkolnej. Nauczycielom przedstawiono aktualne przepisy prawne dotyczące odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności wychowawczej młodzieży szkolnej, a także uprawnień nauczycieli, właściwych procedur postępowania oraz zagrożeń prawnych.

Celem realizacji wykładu jest zwiększenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, wzrost umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz poszerzenie wiedzy prawnej.
Wykład w formie zdalnej poprowadził Karol Grześkiewicz - adwokat, posiadający także wykształcenie pedagogiczne magisterskie oraz 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, prelekcji dla różnych grup społecznych.

Pasieka Logo 150pxZadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Brzozowskiego.  herb powiatu

 

Zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej.logo MS