Informuję, że z dniem 7 stycznia zostają przywrócone połączenia na liniach dla których Organizatorem jest Powiat Brzozowski tj.:

1. Wesoła Ujazdy – Hłudno - Nozdrzec - Izdebki - Przysietnica - Brzozów
2. Nozdrzec - Krzywe - Dydnia - Grabownica Starzeńska - Brzozów
3. Końskie - Temeszów - Grabówka - Grabownica Starzeńska- Brzozów

Ponadto uruchomione zostają dwie dodatkowe linie:
1. Wola Jasienicka - Jasienica Podlesie - Jasienica Rosielna - Orzechówka - Brzozów
2. Wzdów - Turze Pole – Brzozów

Poniżej rozkłady jazdy (ewentualne zmiany rozkładów będą publikowane w odrębnych komunikatach).

Informacje o godzinach przyjazdów i odjazdów na poszczególnych przystankach, będą na bieżąco aktualizowane i uzupełniane przez Operatora realizującego przewozy.