Nagroda nowinyPowiat brzozowski znalazł się wśród liderów podkarpackich powiatów, zajmując drugie miejsce w Rankingu Aktywności Powiatów i Gmin „Dwie dekady rozwoju XXI wieku”. W rankingu, opublikowanym 15 grudnia przez Gazetę Codzienną Nowiny, zaprezentowane zostały powiaty i gminy, które wykazały się największą aktywnością i gospodarnością. Nagrodzone zostały te jednostki samorządu terytorialnego, które inwestują, modernizują infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, czy też tworzą nowe miejsca do rekreacji dla mieszkańców. Powiat brzozowski wśród powiatów ziemskich zajął wysokie II miejsce.

Ranking, zorganizowany w niemal 22. rocznicę powstania powiatów, był okazją do przyjrzenia się jak te jednostki wykorzystały minione dwie dekady do kreowania wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczności lokalnych. Badano m.in. aspekty dotyczące dynamiki wzrostu lub spadku kilkunastu ważnych dla powiatów kategorii z zakresu finansów, gospodarki budżetowej, aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, czy też mobilności ludzi. Do tych celów jako rok bazowy przyjęto 2005 - rok pierwszego pełnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zaś końcowy 2020 - rok zamykający drugą dekadę XXI wieku i zamykający drugą, siedmioletnią perspektywę finansową.

Ideą organizatorów było jak najpełniejsze odzwierciedlenie dokonań wszystkich samorządów w ostatnim dwudziestoleciu. Miejsce powiatu w rankingu było efektem punktów uzyskanych w 9 kategoriach. Za przeprowadzenie analiz odpowiadał dr Krzysztof Kaszuba, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Rzeszowie. Liderem wśród powiatów ziemskich został powiat rzeszowski, zaś na trzecim miejscu uplasował się powiat przeworski. – Tak wysokie, drugie miejsce w rankingu ogromnie nas cieszy. Analizowane dane w sposób obiektywny potwierdzają stabilny rozwój naszego powiatu. Mam nadzieję, że efekty naszej aktywności i działań odczuwają przede wszystkim jego Mieszkańcy. Ukierunkowane na to są wszelkie nasze starania, począwszy od corocznej poprawy infrastruktury drogowej, poprzez inwestycje oświatowe i świadczoną pomoc społeczną, a skończywszy na wsparciu inicjatyw sportowo-kulturalnych. Wierzę, że to dopiero początek i nasz powiat wciąż będzie się rozwijał pod wieloma względami – zapewnia Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

List List2