Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego


Polacy nie wyrzekli się ideałów
Dokładnie 40 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku został w Polsce wprowadzony stan wojenny. Władzę w kraju przejęło wojsko pod przywództwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Przeciwko społeczeństwu użyto całej siły komunistycznego państwa - 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów i kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy SB. Ich celem było utrzymanie reżimu i zniszczenie „Solidarności” - fenomenu nie tylko w Polsce i bloku państw komunistycznych, lecz także na całym świecie. Ta niezależna, wolna organizacja była bowiem nie tylko związkiem zawodowym, ale ruchem wolnościowym wewnątrz państwa totalitarnego. Wprowadzenie stanu wojennego miało zatem zdławić nadzieję Polaków na życie w wolnej, niepodległej Ojczyźnie.

W 40. rocznicę tych wydarzeń społeczność ziemi brzozowskiej oddała hołd ludziom, którzy sprzeciwiając się ówczesnym rządzącym, odważnie walczyli o lepsze życie dla siebie, swoich rodzin i następnych pokoleń. Upamiętnili tych, którzy nie wyrzekli się swych ideałów, pomimo konsekwencji, jakie niosła taka postawa. Należy bowiem przypomnieć, iż podczas stanu wojennego internowano i uwięziono ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, zaś tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Niemal sto osób w imię swych przekonań straciło życie.

Powiat brzozowski ma to szczęście, że pamięć o Bohaterach tamtego czasu i tragicznych wydarzeniach grudnia 1981 roku, jest skrzętnie pielęgnowana. Ogromna w tym zasługa organizatorów brzozowskich obchodów: Henryka Kozika - Przewodniczącego Rady Powiatu w Brzozowie, Przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie, kapitana Jana Jastrzębskiego - Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych oraz Jana Gieferta - Komendanta Jednostki Strzeleckiej 2222 w Brzozowie. To za ich przyczyną corocznie 13 grudnia organizowane są uroczystości, upamiętniające walkę o wolną Polskę. Tradycyjnie już rozpoczęła je msza święta w bazylice mniejszej w Brzozowie, podczas której homilię wygłosił ks. Jakub Jakubowski.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele parlamentarzystów, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, działacze Solidarności, przedstawiciele służb mundurowych i jednostek, a także zawsze obecni harcerze. Po mszy świętej uczestnicy zapalili „światło wolności” oraz złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. Apel pamięci odczytany został pod tablicą upamiętniającą zbrojne uwolnienie przez oddziały Armii Krajowej więźniów politycznych, przetrzymywanych w brzozowskim więzieniu przez funkcjonariuszy NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Patronat nad wydarzeniem objęli posłowie na Sejm RP: Adam Śnieżek oraz Piotr Babinetz.