logo Laboratoria Przyszłości pion kolor

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie, której organem Prowadzącym jest Powiat Brzozowski otrzymała wsparcie finansowe w łącznej wysokości 30 000 zł.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu” skierowana do szkół podstawowych. Szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Za otrzymane środki szkoły zakupią nowoczesne wyposażenie m.in. w drukarki 3D, sprzęt audio-video, stacje lutownicze, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć ( kamery, mikrofony, oświetlenie) oraz warsztaty szkolne i inny niezbędny sprzęt do zajęć
z techniki.