DSC 4721aStowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie działa prężnie już od 11 lat. Może pochwalić się dużym dorobkiem społecznym i kulturalnym. Skupia artystów, twórców ludowych głównie z powiatu brzozowskiego, jak również z okolicznych miejscowości. 24 listopada br. odbyło się spotkanie promujące publikację pt. „Promocja kultury poprzez twórczość ludową w Regionie Brzozowskim część IV”, współfinansowaną ze środków Gminy Brzozów. Przy tej okazji Stowarzyszenie świętowało jubileusz 10-lecia istnienia, który przypadał w tamtym roku, ale jego obchody ze względu na pandemię zostały odroczone. - Nasze Stowarzyszenie posiada otwartość do dzielenia się swoim doświadczeniem, bo łączy nas pasja. Jesteśmy organizacją, która umie patrzeć na siebie całościowo. Nie zatrzymuje się wyłącznie na ideach, tylko wiarygodnie pracuje na swój pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Zawsze pamięta, jaki jest jej główny cel działania. A celem tym jest rozwijanie i pomnażanie dorobku kultury polskiej.  Realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego poprzez realizację zadań jakimi są edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcących. Nasza organizacja zajmuje się również gromadzeniem i wymianą informacji o zjawiskach kulturowych, a także pozyskiwaniem środków na promocję twórczości ludowej i działalność statutową oraz organizowaniem imprez kulturalnych – podkreśliła Małgorzata Chmiel, Prezes SLT w Brzozowie.  

DSC 4767Dużą zaletą organizacji jest też umiejętność budowania relacji lokalnych. Na początku do Stowarzyszenia należało 15 osób, obecnie organizacja zrzesza ponad 50 członków, ale w ciągu całego dziesięciolecia liczyła znacznie więcej artystów. Optymizmem napawa fakt, że dołączają coraz to młodsze osoby, które posiadają wiele talentów i pasji, a także wykazują się ciekawymi pomysłami. Artyści tworzą różnymi technikami, wykonują m.in. rękodzieła, hafty, biżuterie, jak również są autorami wierszy, czy też poezji. Ich sylwetki oraz bogaty dorobek twórczy został zaprezentowany w najnowszej publikacji, a także w trzech wcześniejszych wydawnictwach. - Potrafimy uruchomić mechanizmy wzajemnej pomocy, które powodują, że całkowity rezultat  działań jest czasem dużo większy niż pierwotnie planowany. Umiemy obudzić i wykorzystać potencjał ludzkiej chęci pomocy innym dzięki swojej kreatywności, autentyczności oraz gromadzonemu w społeczeństwie kapitałowi zaufania - dodała M. Chmiel.

Członkowie SLT często prezentują swoje prace rękodzielnicze na pokazach, wystawach w różnych zakątkach Polski, gdzie promują region brzozowski, a także nawiązują nowe kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie w tych działaniach i wyjazdach wspierają lokalne samorządy. W bieżącym roku dzięki dofinansowaniu ze środków powiatu brzozowskiego artyści mogli uczestniczyć w dwudniowej wizycie studyjnej w Puławach i Kazimierzu Dolnym. SLT jest wdzięczne za okazywaną pomoc i dobrą współpracę z brzozowskimi instytucjami. Na spotkaniu jubileuszowym artyści podziękowali gościom wręczając własnoręcznie wykonane upominki.

DSC 4758Spotkanie okolicznościowe połączone z jubileuszem 10-lecia było czasem do wspomnień, refleksji i wzruszeń. Najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za zaangażowanie w upowszechnianie, rozwój kultury, tradycji i sztuki przekazał Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. - Dumą napawa fakt, że utalentowani mieszkańcy powiatu brzozowskiego tak aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, a biorąc udział w licznych spotkaniach o charakterze ogólnopolskim, stanowią niewątpliwą promocję naszego regionu. Mając to na uwadze serdecznie dziękuję, a wszystkim członkom Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie życzę kolejnych jubileuszy. W realizacji pięknej pasji niech nie zabraknie Wam zdrowia oraz pomyślności, a praca społeczna niech dostarcza wiele satysfakcji – podkreślił Starosta.

Z okazji okrągłego jubileuszu życzenia dla świętujących złożył również  Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński. Pogratulował oraz wyraził wyrazy uznania dla wszystkich członków, którzy na przestrzeni dziesięciolecia wkładali swój wysiłek i trud w działalność Stowarzyszenia ukierunkowaną w szczególności na kwestie rozwijania i pomnażania dorobku polskiej kultury narodowej. Podziękował także za integrację lokalnej społeczności oraz promocję Gminy Brzozów podczas różnych wyjazdów. - Życzę członkom i sympatykom Stowarzyszenia dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu codziennym, a także spełnienia wszelkich podejmowanych planów i zamierzeń -  dodał Burmistrz.

Zwieńczeniem uroczystości był tort jubileuszowy, wykonany na wzór loga Stowarzyszenia, a także odśpiewanie sto lat przez uczestników spotkania. W obchodach wzięli udział zaproszeni goście: Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, Adam Jajko – Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie i Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu.

DSC 4724