szkolenie geologiczne 2

Problematyka osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi była tematem przewodnim szkolenia, zorganizowanego 16 listopada w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Ruchy masowe ziemi mają pejoratywny wpływ na jakość ludzkiego życia, niosąc poważne straty materialne oraz społeczne. Nic więc dziwnego, że tak potrzebną tematykę podjął Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach projektu Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej.

Tak jak kluczem do prawidłowego zabezpieczenia osuwiska jest właściwe rozpoznanie geologiczne podłoża, tak do podjęcia skutecznych działań potrzeba wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów. To właśnie te osoby, mające w swej pracy styczność z ruchami masowymi, pracujące w administracji publicznej, mogły skorzystać ze szkolenia. - Teren powiatu brzozowskiego niestety posiada predyspozycje do powstawania osuwisk, czemu sprzyja charakter rzeźby terenu i budowa geologiczna. Podczas dzisiejszego szkolenia omówione zostały zasady dokumentowania ruchów masowych oraz tematyka Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej. Poruszano też zagadnienia dotyczące ograniczenia ryzyka osuwiskowego na etapie planowania przestrzennego oraz zabezpieczenie osuwisk finansowanych ze środków publicznych. Temat zatem dotyczy wielu specjalistów. Jestem przekonany, że wszyscy uczestnicy szkolenia wynieśli z niego wiedzę, którą wykorzystają w pracy zawodowej. A to z kolei przełoży się na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu - podkreśla Tomasz Puszkar, geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Brzozowie.

szkolenie geologiczne 3

Włodarzy powiatu w tej inicjatywie reprezentowali: Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd oraz Dyrektor – Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marchel. Przypomnieć należy, iż powiat brzozowski zawsze priorytetowo realizuje inwestycje związane z likwidacją osuwisk. W roku bieżącym udało się zlikwidować trzy osuwiska, zlokalizowane na drodze powiatowej Barycz – Nozdrzec w miejscowości Wesoła, zaś w roku ubiegłym osuwisko na trasie Izdebki – Hłudno w miejscowości Izdebki. Mając świadomość jak wiele niebezpieczeństw komunikacyjnych rodzą te zjawiska są one zawsze jednym z priorytetów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową.

szkolenie geologiczne 1