szkolenie Białka 5

Dwadzieścia pięć osób – nauczyciele, dyrektorzy oraz przedstawiciele samorządu, na czele ze Starostą Brzozowskim Zdzisławem Szmydem, wzięło udział w konferencji „Dobre praktyki dotyczące organizacji i zarządzania szkołami w okresie pandemii”, która miała miejsce 23-24 września br. w Białce Tatrzańskiej. Szkolenie, realizowane w ramach mikroprojektu „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu”, idealnie wpisało się w potrzeby naszych czasów, pokazując jak nieodzowna jest transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii. Projekt, którego koszt całkowity wynosi nieco ponad 56 000 euro, dofinansowany jest na poziomie 90 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

szkolenie Białka 8Początki
Marzec 2020 roku przyniósł zmiany w niemal każdej sferze naszego życia. W dużej mierze dotknęły one również systemu szkolnictwa, który został głęboko przemodelowany i przeniósł się w świat wirtualny. - Zawieszenie zajęć stacjonarnych i zamknięcie szkół z dnia na dzień zaskoczyło każdego z nas. Pandemia pokazała dobitnie, że dostęp do nowych technologii był po prostu konieczny, aby uczniowie mogli realizować zdalną naukę. Musieliśmy „zaprzyjaźnić się” z Internetem i rozwiązaniami cyfrowymi. I to w bardzo krótkim czasie. Dyskutowaliśmy między sobą, którą z aplikacji do nawiązywania audio i wideo połączeń wybrać, która ma lepszą opcję współpracy na tablicy itd. Kiedy zaczęliśmy pracować na platformie Microsoft Teams, było już dużo łatwiej. Uczniowie szybko i sprawnie opanowali pracę z wykorzystaniem zaproponowanych przez szkołę narzędzi do nauki zdalnej – wspomina Elżbieta Leń, nauczyciel ZSE w Brzozowie, jedna z uczestniczek szkolenia. Ale początki łatwe nie były. Ujednolicenie i płynne wdrożenie nowej formy nauki w niektórych szkołach trochę trwało. Duża ilość kanałów komunikacji, słabe łącze, problem z koncentracją czy dzielenie komputera z rodzeństwem, to tylko niektóre z wyzwań, którym musieli stawić czoła zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

szkolenie Białka 3Zmiany
Zniknęły klasy, ławki, rówieśnicy. Nikt już nie słyszał szkolnego dzwonka. Pozostał ekran komputera. I cel grona pedagogicznego, który niezmiennie jest ten sam, aby uczniowie przyswoili wiedzę. Wymagało to jednak kolejnych zmian, tym razem ze strony nauczyciela. - Zdalne nauczanie zmusiło mnie do odmiennego układania materiału do opanowania przez uczniów. Kiedy lekcje są prowadzone on-line, od uczniów wymaga się samodzielnej pracy w większym niż dotąd zakresie. Gdy mamy uczniów tylko na ekranie, to w inny sposób ich aktywizujemy oraz rozkładamy treści, czy w inny sposób prowadzimy temat. Wydawałoby się , że komfort pracy jest ogromny - cisza przed ekranem, wszyscy uczniowie skupieni. A jednak to właśnie aktywne włączenie ucznia do lekcji było największym wyzwaniem dla każdego z nas – wspomina Elżbieta Leń. I tutaj musiała się pojawić inwencja twórcza, jak zmotywować uczniów, jakich metod czy technik użyć, jak po prostu skutecznie uczyć w tej nowej formie. Takim właśnie doświadczeniem dzielili się podczas konferencji nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie a także Średniej Szkoły Technicznej w Bardejowie. - Jednym z moich sposobów na utrwalanie wiedzy (dotyczyło to początkowego okresu lockdownu)szkolenie Białka 2 było nagranie prowadzonego przez siebie wykładu. Nagranie to uzupełniałam o dodatkowe zadania dla uczniów, które mieli wykonać i do mnie odesłać. Ta forma im odpowiadała, bo jak stwierdzili, mogli odtworzyć sobie treści w dowolnym dla siebie czasie. No i materiał powtórzeniowy był „pod ręką”. Niezwykle ważna jest umiejętność nawiązywania relacji z uczniem. Nam się to udało na tyle, że przeprowadziliśmy praktyki zawodowe online z wykorzystaniem symulacji biznesowych – podkreśla przedstawicielka ZSE w Brzozowie.

Plusy
Konferencja była też okazją, aby zastanowić się czy istnieją jakiekolwiek pozytywne aspekty nauki zdalnej. Rozwinięcie umiejętności samodzielnego myślenia, lepsza organizacja czasu nauki, czy cokolwiek w tym okresie można zaliczyć na „plus”. - Jedną z największych korzyści, o których mówią eksperci, jest lepsza komunikacja między rodzicami a szkołą. Spotkania online miały zdecydowanie większą frekwencję niż przed pandemią. Inne korzyści to na pewno: oszczędność czasu, mniejszy stres, bezpieczeństwo, odkrycie nowych narzędzi pracy, gotowych materiałów edukacyjnych czy możliwość realizowania swoich zadań w dowolnym miejscu. Podczas szkolenia Interreg dyskutowaliśmy wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie oraz zaprzyjaźnionej szkoły ze Słowacji o pozytywnych aspektach nauki zdalnej, patrząc od strony nauczyciela. Znaleźliśmy pozytywne strony pracy na odległość. To przede wszystkim wypracowanie wspólnej e-bazy materiałów dydaktycznych, podniesienie swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach online, które stały się bardzo popularne podczas tego okresu. Kolejny plus to wymiana doświadczeń między nauczycielami, no i brak problemów z dyscypliną na lekcji - dodaje E. Leń.

szkolenie Białka 1Odpowiedzi
Uczestnicy konferencji, nie tylko dzielili się rozwiązaniami organizacyjnymi, zastosowanymi w ich szkołach, ale próbowali też znaleźć odpowiedź na pytanie: Co wyniesiemy na przyszłość z czasu, gdy półtora miliarda dzieci na całym świecie zostało w domach, a nauka przeniosła się do sieci? Realne rozwiązania i wnioski, oparte na doświadczeniu ostatniego czasu, są kluczowym czynnikiem. - Przed nami kolejny, nietypowy i trudny rok szkolny. Poprzednie dwa mocno dotknięte były konsekwencjami pandemii, poznawaliśmy zasady edukacji zdalnej i poszukiwaliśmy rozwiązań adekwatnych do zaistniałej rzeczywistości. Bez wątpienia nauka i praca w szkole musi być wyjątkowo starannie przygotowana na różne warianty. Przede wszystkim placówki muszą posiadać bezpieczną i wydajną infrastrukturę IT, to poniekąd podstawa nauczania w tym czasie. Myślę, że nasze szkoły są świetnie wyposażone w tym zakresie, a kadra nauczycielska odpowiednio przeszkolona. Musimy bazować na doświadczeniu, które wszyscy zyskaliśmy od marca ubiegłego roku, i czerpać z niego garściami, a uda nam się sprostać wyzwaniom, które przed nami stoją – podsumował Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. Konkretne odpowiedzi znaleźli też inni uczestnicy szkolenia. - Konferencja pokazała nam jak ważna jest transformacja cyfrowa szkół. Jako nauczyciele powinniśmy umiejętnie wykorzystać dobrodziejstwo Internetu podczas zajęć edukacyjnych. Pokazać młodym ludziom, że to przede wszystkim źródło wiedzy przydatnej w szkole. Młodzież oczekuje wykorzystania technologii w codziennym nauczaniu. Jednak jej dopasowanie do programu nauczania i do sposobu wykorzystania urządzeń w klasie nie zawsze jest takie łatwe. Przede wszystkim bowiem musimy spełniać wymogi w zakresie oceniania i realizować podstawy programowe, a liczba godzin na ich realizację jest często „na styk”. Wypracować więc taki model nauczania to spore wyzwanie -  zaznacza przedstawicielka ZSE.

szkolenie Białka 6

Przyszłość
W marcu 2020 roku żaden system edukacji na świecie nie był gotowy na edukację zdalną trwającą tyle miesięcy. Obecny rok szkolny, choć rozpoczął się w tradycyjnym, stacjonarnym trybie, wciąż stoi pod znakiem zapytania.  - Myślę, że jako szkoła jesteśmy przygotowani do ewentualnego powrotu do nauki zdanej. Mamy jednak cichą nadzieję, że ten wariant nauki już nie wróci. W szkole jest dostępny sprzęt komputerowy, który uczniowie mogą w każdej chwili wypożyczyć, gdyby e- learning powrócił. Tak było w poprzednim roku szkolnym. Uczniowie mimo wszystko cenią sobie naukę stacjonarną i niechętnie wróciliby do swoich czterech ścian pokoju z dala od kolegów czy nauczycieli. Czy odnajdą się po raz kolejny w tej formie? No cóż, będą musieli, jak my wszyscy – puentuje Elżbieta Leń. Miejmy zatem nadzieję, że projekty jak ten, pozwolą ze spokojem patrzeć na ewentualną edukację zdalną naszych dzieci.

                                     herb powiatu        logointerreg      interreg