DSC 3119Popularny i bardzo wyrazisty w swym przesłaniu dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” czytany był podczas jubileuszowej, dziesiątej edycji Narodowego Czytania. W akcję po raz kolejny włączył się Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie, identyfikując się z przesłaniem, jak wartościowe jest czytanie książek i znajomość literatury narodowej.

 Organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku akcja została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza”.  Tegoroczny utwór – „Moralność Pani Dulskiej” – napisany został jesienią 1906 r. Szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje bogactwo obserwacji obyczajowych i silna wymowa społeczna.  - To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – pisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda. Podkreślił też, że nawet w trudnym czasie pandemii, z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa, Narodowe Czytanie nieprzerwanie się rozwija i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współtwórcom.

DSC 3224

Dziewiątego września w zaaranżowanej na salonik państwa Dulskich sali gimnastycznej ZSB zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie odczytali fragmenty „Moralności Pani Dulskiej”. W klimat utworu, przestawiając scenerię i postaci, dostojnym głosem wprowadził zebranych Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. W role żeńskie wcieliły się: podinspektor Joanna Kędra – Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie, Marta Śmigiel – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie, Magdalena Pilawska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Agnieszka Adamska – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Anna Kałamucka – redaktor Brzozowskiej Gazety Powiatowej oraz Elżbieta Szul – Kierownik Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Brzozowie. Postaci męskie, a więc Zbyszka i Felicjana Dulskiego, kreowali: mł. bryg. Bogdan Biedka – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie, Józef Kołodziej – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Tomasz Kaczkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie.

DSC 3283

Ponadto wystąpili nauczyciele i uczniowie z ZSB, w tym organizatorki tej akcji: Halina Baran, Anna Szmigiel oraz Aneta Górniak. O oprawę muzyczną zadbał Kacper Dziki, przedstawiając w piosence tegoroczny utwór.

Świetnie wykreowane postaci, piękna „scena” i  ogrom pracy organizatorów zaowocowały wspaniałym przedstawieniem, które nieustannie przywoływało śmiech lub co najmniej uśmiech na twarzach widzów.  – Jak pokazuje dzisiejsza akcja, klasyka polskiej literatury jest wciąż żywa i skłania do refleksji. Musimy być świadomi, jak piękne, ważne i wielkie dzieła tworzyli nasi najwięksi pisarze. Wszak, choć pisane lata temu, nic nie tracą ze swej aktualności. To dzieła niepowtarzalne i po prostu trzeba je znać. Jak mówił kiedyś Pan Prezydent akcja Narodowego Czytania nie tylko popularyzuje czytelnictwo, ale też niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości – podsumował Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

DSC 3305