przejscie


W pięciu miejscowościach powiatu brzozowskiego: Haczowie, Wesołej, Jasienicy Rosielnej, Przysietnicy oraz Hłudnie powstaną aktywne przejścia dla pieszych. To idące z postępem czasu rozwiązanie w skuteczny sposób zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w najbardziej newralgicznych punktach.

przejscie 2Na realizację zadania, dzięki skutecznym staraniom władz powiatu brzozowskiego, udało się pozyskać aż 80 % dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kosztorysowa wartość inwestycji to 1 084 930 zł, po przetargu kwota ta może jeszcze ulec nieznacznej zmianie. W ramach zadania w 5 miejscowościach naszego powiatu zostaną wybudowane wyniesione przejścia dla pieszych. Co ważne zostaną one oznaczone aktywnymi znakami przejścia, które pozwolą osobom kierującym na wcześniejszą reakcję, aniżeli ma to miejsce w przypadku zwykłych tablic drogowych. Ich obecność ma szczególne znaczenie w warunkach ograniczonej widoczności na drodze, będących następstwem mgły, burzy, czy silnych opadów śniegu, gdyż poprzez pulsowanie znak aktywnie zwraca uwagę kierowców na rejon przejścia dla pieszych. Gdy system wejdzie w tryb nocny, wbudowany czujnik ruchu powoduje podświetlenie tablicy znaku, w momencie gdy pieszy zbliży się do jezdni. Znaki umieszczane są na specjalnym maszcie, do którego montowane jest źródło zasilania, w tym wypadku panele solarne lub fotowoltaiczne. W ramach inwestycji każdorazowo wykonany zostanie również niewielki chodnik dla pieszych po obu stronach przejścia. W miejscach koniecznych zostaną również zamontowane balustrady zabezpieczające, umocnione skarpy i wykonane zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne.

- Aktywne przejścia dla pieszych posiadają wiele korzyści w porównaniu z tymi klasycznymi. Przede wszystkim zapewniają większe bezpieczeństwo pieszych i kierowców, co jest nadrzędnym celem ich stosowania. Ich atutem jest też oszczędność energii. Brak kosztów eksploatacji wynika z automatycznego zasilania z paneli solarnych czy fotowoltaicznych. A zatem mamy niski pobór prądu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego doświetlenia. Coraz większe zastosowanie w nowoczesnych systemach oznakowania przejść dla pieszych mają też znaki pulsacyjne. Bardzo ważna dla lokalnej społeczności jest ich lokalizacja. Przejścia dla pieszych, które powstaną w naszym powiecie powstaną głównie przy szkołach, zaś to w Haczowie nieopodal parku. Naszym zamiarem jest maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, w tym wypadku głównie dzieci i młodzieży – podkreślał Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.