wesola4

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje, że w związku z zabezpieczeniem osuwiska na drodze powiatowej Nr 2021R Barycz – Nozdrzec w miejscowości Wesoła, zostały rozpoczęte prace polegające na wykonaniu konstrukcji oporowych poniżej korpusu drogi. Ruch podczas tych robót będzie odbywał się wahadłowo.

W czasie prowadzonych prac bitumicznych na drodze, Wykonawca całkowicie zamknie drogę powiatową w drugiej połowie sierpnia. Zamknięcie drogi będzie trwać nie dłużej niż 5 dni roboczych z uwzględnieniem warunków atmosferycznych.

Termin całkowitego zamknięcia zostanie podany w osobnym ogłoszeniu.


Dyrektor ZDP Brzozów
Tomasz Zagrobelny