Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza na bezpłatne zwiedzenie z przewodnikiem i koncert zespoh1 Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli pt. ,,Posłuchajcie ja Was proszę" - (pieśni ku czci Matki Bożej: średniowieczne, staropolskie, tradycyjne, pieśni wędrownych śpiewaków: moralizatorskie, historyczne i ludowe, pieśni pogranicza, dziadowskie opowieści), który odbędzie się 18 lipca 2021 (niedziela) o godz. 17:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła w Haczowie.

Założony przez Barbarę i Macieja Batorów w 2002 roku w Rzeszowie Zespól Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli tworzą artyści, których łączy pasja do muzyki. O sobie mówią: "Niczym pielgrzymi w mroku dziejów podążamy do korzeni muzyki, pragnąc jednocześnie odnaleźć to, co jeszcze nie zostało odkryte". Celem zespołu jest propagowanie bogactwa i dziedzictwa, jakimjest muzyka dawna i tradycyjna.

Koncert i bezpłatne zwiedzanie obiektu z przewodnikiem realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza" przy pomocy finansowej Unii Europejskiej (Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020). W zabytkowych obiektach na Szlaku Architektury Drewnianej w Podkarpackiem przez cale lato będą rozbrzmiewać dźwięki muzyki dawnej.

Wierzymy, że koncerty oraz zwiedzanie obiektów realizowane przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w województwie przyczynią się do rozpowszechniania wiedzy o najcenniejszych zabytkach Podkarpacia, jakimi są drewniane cerkwie i kościoły, a także będą stanowić propozycję na spędzenie czasu w Podkarpackiem. Poszerzą wiedzę uczestników na temat tutejszej wielokulturowej historii oraz zaprezentują dorobek mieszkańców regionu i dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza.

plakat koncert haczow