strazkonkurs 4

Setna rocznica istnienia i działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP była motywem przewodnim Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. Osiemnasta edycja konkursu (który wcześniej organizowany był pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom”) skupiła się wokół idei „Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”.

- Rok 2021 to rok obchodów 100-lecia działalności Związku OSP RP – organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne. Służbę w nich na wielu polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy, służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. I z tą właśnie tematyką związany jest tegoroczny konkurs plastyczny – tłumaczy dh Edward Rozenbajgier – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie. - Strażacy ochotnicy wykonują swoje obowiązki z dużym oddaniem. Dbają o bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale również ratując dobytek w czasie powodzi, usuwając skutki wichur i nawałnic, czy sprawdzając się w ratownictwie drogowym. Służba strażacka nie jest łatwa. Odznacza się ciągłą gotowością do działania, wymaga dużej odwagi oraz niezawodnej sprawności. Jestem przekonany, że strażacy ochotnicy wielokrotnie dowiedli, że są ludźmi kompetentnymi i solidnie przygotowanymi, dzięki czemu mieszkańcy powiatu brzozowskiego mogą czuć się bezpiecznie – dodaje dh Edward Rozenbajgier.

strazkonkurs 3Tak też zapewne postrzegani są przez najmłodszych. Dowodzą temu prace konkursowe, które przedstawiają wymagającą i bohaterską służbę strażacką. W tym roku na etap powiatowy konkursu wpłynęło ich osiemnaście. Prace napłynęły z gmin: Haczów, Brzozów, Jasienica Rosielna i Domaradz. Komisja konkursowa, w skład której weszli st. bryg. Krzysztof Folta (przewodniczący), dh Krystyna Wojtoń oraz dh Edward Rozenbajgier, podczas obrad 21 stycznia br. wyłoniła zwycięzców na etap wojewódzki. W grupie przedszkolaków nagrodzono rysunki: 1. Jana Romańczyka (PS Humniska), 2. Kajetana Bosaka (PS Humniska), 3. Filipa Serafina (PS Humniska). Wśród uczniów klas I-IV laureatami zostali: 1. Zuzanna Wojnarska (SP Przysietnica), 2. Michał Kwartnik (SP Przysietnica), 3. Magdalena Dydek (SP Stara Wieś) oraz 4. Julia Gierlach (SP Wola Jasienicka). W najstarszej grupie największe wrażenie zrobiły prace: 1. Michaliny Wulw (SP Haczów), 2. Juliana Stępnia (SP Domaradz), 3. Kamila Koniecznego (SP Humniska), 4. Natalii Śnieżek (SP Malinówka), 5. Aleksandry Potocznej (SP Golcowa), 6. Emilii Terleckiej (SP Haczów) oraz 7. Jakuba Gierlacha (SP Wola Jasienicka). W imieniu laureatów nagrody oraz pamiątkowe dyplomy odebrali opiekunowie uczniów. Aktu wręczenia 9 marca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie dokonali: Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie dh Edward Rozenbajgier.

strazkonkurs 2- Dużą otuchą napawa fakt, że młodzież oraz dzieci widzą pracę strażaków ochotników jako bohaterską służbę. Jak mówi jedno ze strażackich przykazań „bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, że należysz do niezliczonej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego”. Właśnie to bezinteresowne oddanie w ratowaniu ludzkiego życia, ta esencja strażackiej służby, budzi naszą wdzięczność. Na uznanie zasługują też niezawodna sprawność i siła charakteru strażaka, które niewątpliwie przekładają się na efektywność wykonywanych zadań. Bardzo cieszy fakt, że młodzi mieszkańcy powiatu brzozowskiego zauważają i cenią te cechy. Jestem przekonany, że mając taki przykład, hart strażackiego ducha przetrwa jeszcze wiele pokoleń – podsumowuje Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.