wizyta wicewojewody

Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd i Dyrektor - Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel spotkali się 26 stycznia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim z Wicewojewodą Jolantą Sawicką. Samorządowcy rozmawiali z Wicewojewodą o istotnych problemach gminy Brzozów i powiatu brzozowskiego.

Podczas spotkania poruszono kwestie związane z pomocą dla miejscowości popegeerowskich w gminie Brzozów i inwestycjami drogowymi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Rozmowy dotyczyły także dofinansowania dla Powiatu Brzozowskiego trzech linii przewozowych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zabezpieczenia osuwiska w miejscowości Wesoła oraz zadań zgłoszonych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj. dofinansowania: budowy w szpitalu budynku Izby Przyjęć, budowy chodników przy drogach powiatowych, rozbudowy Zespołu Szkół Budowlanych o budynek warsztatów szkolnych.

Źródło:www.brzozow.pl