Pasieka logo 200x80logo Kurator logo powiat brzozowski

„Pasieka” - Fundacja Rozwoju i Wsparcia przeprowadziła na terenie Powiatu Brzozowskiego dwa Powiatowe konkursy z wiedzy prawnej. Z uwagi na wymogi sanitarno-epidemiologiczne spowodowane stanem pandemii oraz potrzebę zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla uczestników, konkursy zostały przeprowadzone w formie zdalnej. Konkursy zostały poprzedzone realizacją przez Fundację Pasieka serii warsztatów prawnych dla uczniów.

Udział w konkursie wzięły szkoły ponadpodstawowe z terenu Powiatu Brzozowskiego: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie i Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie.

Laureatami I Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:
1. Natalia Telesz - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie,
2. Weronika Buczek - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie,
3. Weronika Florczak - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie.

Laureatami II Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:
1. Aleksandra Wyżykowska - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie,
2. Karol Freus - Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie,
3. Karolina Sokalska - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie.

Serdecznie gratulujemy. Zwycięzcy otrzymają nowoczesne elektroniczne opaski sportowe, zaś wszyscy uczestnicy materiały promocyjne Powiatu Brzozowskiego. Konkursy zostały zrealizowane pod patronatem Starosty Brzozowskiego oraz patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Konkurs  jest sfinansowany ze środków otrzymanych od Powiatu Brzozowskiego.
Aby zapoznać się z działalnością Fundacji Pasieka - zapraszam na stronę internetową www.fundacjapasieka.pl

Karol Grześkiewicz