znaki strona wwwDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

Kolejne drogi powiatu brzozowskiego dołączyły do grona komfortowych i bezpiecznych szlaków komunikacyjnych. Umiejętnie pozyskane środki z Funduszu Dróg Samorządowych wraz z zabezpieczonym wkładem własnym pozwoliły na przebudowę 3,4 km dróg na trasach: Brzezianka – Stara Wieś, Jasienica Rosielna – Orzechówka oraz Niebocko – Grabówka – Falejówka. Całkowita wartość tej inwestycji zamknęła się w kwocie niemal trzech milionów złotych. Warto podkreślić, iż ponad 1,7 mln zł stanowiły środki zewnętrzne.

Grabówka

 

Bezpieczeństwo pieszych i podróżnych oraz poprawa komfortu podróżowania to od lat nadrzędne cele władz samorządowych powiatu. Dlatego też stan nawierzchni dróg jest systematycznie monitorowany. Dzięki tym staraniom udaje się zachować sieć drogową we właściwym stanie. - Bardzo cieszy fakt, iż starania czynione o uzyskanie dofinansowania, przynoszą konkretne rezultaty, tak jak w tej inwestycji. Jesteśmy świadomi, że lepsza jakość lokalnych dróg nie tylko zwiększa bezpieczeństwo korzystających z nich osób, ale też wpływa na gospodarkę, podnosząc szanse na rozwój i inwestycje – podkreślał jeszcze na początku zadania Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. Wykonawcą inwestycji był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Przypomnijmy, iż pierwsze z zadań obejmowało przebudowę 1798-metrowego odcinka drogi powiatowej Brzezianka – Stara Wieś oraz 50-metrowego odcinka na trasie Jasienica Rosielna – Orzechówka (oba zlokalizowane w Orzechówce). Efektem inwestycji jest również nowy chodnik w tej miejscowości o długości 754 m. Dzięki drugiemu zadaniu przebudowany został 1,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Niebocko - Grabówka – Falejówka, zlokalizowany w Grabówce. Również tutaj wybudowano chodnik dla pieszych o długości 220 m.

Droga Niebocko - Grabówka - Falejówka

* * * 

Droga Brzezianka - Stara Wieś i Jasienica - Orzechówka