sluzba zdrowia

 

PODZIĘKOWANIE
Starosty Brzozowskiego

Przyszło nam się zmierzyć z trudną rzeczywistością życia w dobie światowej pandemii. W tych niełatwych czasach bardziej niż kiedykolwiek nabierają znaczenia takie wartości jak solidarność, życzliwość czy jedność. Dlatego też chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność i najwyższe uznanie wszystkim pracownikom Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, którzy pomimo realnych zagrożeń, z zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swe obowiązki.

Powszechnie wiadomo, jak ważnym elementem całego systemu opieki zdrowotnej jest szpital. Jestem jednak świadomy, że każdą placówkę medyczną tworzą jej pracownicy. Nie wystarczy dobrze zorganizowany mechanizm codziennego funkcjonowania. To ludzie tworzą klimat szpitala i to oni wypełniają jego misję. Czynią to, niosąc pomoc, gesty otuchy czy po prostu wykonując z oddaniem swe obowiązki.

Swą wdzięczność wyrażam zarówno tym, którzy pozostają na „pierwszej linii frontu”, jak i cichym bohaterom szpitala, których pracy na co dzień może nie widać. Dziękuję wszystkim pracownikom administracji z Dyrekcją na czele, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby szpital mógł prawidłowo funkcjonować w tym trudnym czasie. Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem lekarzy, pielęgniarek i położnych, a także ratowników i sanitariuszy, którzy walczą o nasze zdrowie i życie. Zdaję sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywają też diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, logopedzi, farmaceuci, specjaliści terapii uzależnień, technicy elektroradiologii, masażyści czy dietetycy. Wasza praca w ogromnym stopniu uzupełnia cały proces leczenia każdego chorego, przebywającego w szpitalu. Dziękuję pracownikom sekcji: Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej, Higieny Szpitalnej, Obsługi i Konserwacji Urządzeń, Technicznej oraz Gospodarczej oraz wszystkim pracownikom szpitalnej kuchni. Wykonywane przez Was z oddaniem obowiązki usprawniają działanie szpitala, pozwalając na jego niezachwiane funkcjonowanie. Wszystkim razem i każdemu z osobna serdecznie dziękuję.

Korzystając z okazji, pragnę przekazać wszystkim serdeczne życzenia. Dotkniętym chorobą - szybkiego powrotu do zdrowia. Osobom przebywającym w kwarantannie - wytrwałości i nadziei. Wszystkim Mieszkańcom naszego powiatu życzę siły, otuchy i wiary. Głęboko wierzę, że przetrwamy ten trudny czas w duchu życzliwości i wzajemnej pomocy.

Starosta Brzozowski

Zdzisław Szmyd