DSC 8666

Już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie mieli okazję przeżyć ciekawą przygodę, a zarazem poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii. W dniach 23 – 25 września 2020 r. 34 uczniów kształcących się na kierunkach technicznych, wraz z nauczycielami, dyrekcją szkoły oraz przedstawicielami samorządu uczestniczyło w Wyjeździe studyjnym zorganizowanym w ramach mikroprojektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

Celem wyjazdu było podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie odnawialnych źródeł energii poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi kształcenia.
Pierwszego dnia uczestnicy Wyjazdu studyjnego odwiedzili jedną z największych na Podkarpaciu farm wiatrowych znajdującą się w Rymanowie, składającą się z 13 elektrowni pozyskujących energię wiatru. Jej właścicielem jest firma Ikea Retail sp. z o. o. Każdy uczestnik mógł od wewnątrz zobaczyć, jak pracuje turbina, za pomocą jakich urządzeń kieruje się i monitoruje jej działanie.

DSC 8695

Uczniowie mieli okazję przekonać się, że Podkarpacie to region znany z doskonałych warunków sprzyjających budowaniu farm wiatrowych, a duża ilość tzw. dni wietrznych przyciąga inwestorów. Następnie wszyscy udali się do Soliny, gdzie po smacznym obiedzie odbyli rejs statkiem po Zalewie Solińskim wzbogacony narracją o historii zapory i zalewu. Na koniec dotarli do hotelu, aby odpocząć i nabrać sił przed kolejnym, intensywnym dniem.

Drugi dzień rozpoczął się od zwiedzania korony zapory wodnej w Solinie, a następnie zapory w Myczkowcach. Ciekawie opowiedziana przez przewodnika historia budowy zbiornika zachęciła młodzież do uzyskania większej wiedzy na ten temat, ponieważ utworzenie ponad 25-kilometrowego zbiornika wodnego wymagało zalania terenów kilku wsi. Uczniowie dowiedzieli się, że Solina jest jedną z największych elektrowni szczytowo-pompowych na dopływie naturalnym, której zadaniem jest przemiana energii grawitacyjnej wody w energię elektryczną oraz proces odwrotny. Pozyskali wiedzę z zakresu magazynowania energii i wykorzystania jej nadwyżek.

DSC 8789

Kolejnym przystankiem na dydaktycznym szlaku była farma fotowoltaiczna w Lesku należąca do Grupy Kapitałowej PGE sp. PGE Energia Odnawialna. Tutaj uczestnicy wyjazdu pogłębili swoją wiedzę z zakresu instalacji fotowoltaicznych. Na początku pracownicy obsługujący farmę omówili całość inwestycji składającej się z blisko 3 tys. paneli monokrystalicznych i pokazali wszystkie urządzenia służące do generowania i przesyłania 1 MW prądu do sieci.  Następnie dla chętnych zorganizowano zajęcia terenowe w trzech grupach. Młodzież, przy pomocy narzędzi pomiarowych takich jak niwelator, kątomierz nastawny, kompas i metr, miała za zadanie określić optymalne kąty odchylenia modułów od poziomu, odległości między kolejnymi rzędami paneli oraz ich ekspozycję na kierunek południowy. W trakcie zajęć było widać duże zaangażowanie uczniów, którzy często zadawali pytania prowadzącym oraz przedstawiali swoje spostrzeżenia wynikające z pomiarów.

Po obiedzie i ciepłej szarlotce wszyscy udali się w dalszą drogę, aby dotrzeć jeszcze przed zmrokiem na kolejną farmę wiatrową w Orzechowcach koło Przemyśla. Tutaj mieli okazję zobaczyć nowoczesną farmę składającą się z 6 elektrowni wiatrowych typu Gamesa G87. Zmęczeni, pełni wrażeń dotarli do hotelu „Royal” w Świlczy, gdzie już czekała pyszna kolacja. Na ostatni dzień zaplanowano zajęcia na Politechnice Rzeszowskiej, podczas których uczestnicy w kilkuosobowych grupach odbyli bardzo ciekawe zajęcia w Zakładzie Termodynamiki Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Pod okiem doświadczonych pracowników Politechniki Rzeszowskiej uczestnicy warsztatów zapoznali się z działaniem urządzeń odzyskujących energię z powietrza, gruntu i słońca, takich jak: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, wymienniki gruntowe oraz pompy ciepła. W pomieszczeniach laboratoryjnych młodzież obserwowała ww. urządzenia i instalacje oraz sposoby wykorzystywania uzyskiwanej energii. Ciekawym doświadczeniem dla uczniów było badanie przy pomocy kamery termowizyjnej „mostków termicznych” oraz określanie temperatury różnych materiałów budowlanych za pomocą pirometru.

DSC 8877 5

Podsumowaniem wyjazdu była prezentacja multimedialna przygotowana przez firmę BRUK-BET Solar - Solar producenta paneli fotowoltaicznych. Zaprezentowany film przedstawiał wszystkie etapy produkcji modułów fotowoltaicznych, ich rodzaje, sposób montażu i zasady działania. Wszyscy uczestnicy wyjazdu studyjnego otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w ostatnim już etapie projektu „Interreg”.

Nadszedł jednak czas powrotu do domu, ale szkoda było wracać. Zdobytą wiedzę uczniowie na pewno wykorzystają w przyszłości, a wspomnienia zostaną z nimi na zawsze.  Wszyscy już z niecierpliwością czekają na kolejny projekt.

                                                  herb powiatu duzy  logointerreg interreg

"Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego"

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.