prawnikpowiat dofinansowanie

Pasieka - Fundacja Rozwoju i Wsparcia realizuje na terenie powiatu brzozowskiego warsztaty prawne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, co umożliwia uczniom swobodną wymianę swoich poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym, a także zadawanie pytań wykraczających poza program spotkania.

Warsztatom z prawnikiem zawsze towarzyszy żywa dyskusja opatrzona autentycznymi przykładami z kancelarii prawnej. Dzięki temu umożliwia się uczestnikom nie tylko poznanie przepisów prawa ale także właściwe spojrzenie.  Przygotowuje argumentację w sytuacji zagrożenia i konieczności podjęcia właściwej decyzji. Charakter spotkań polega na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży, tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie. Zwieńczeniem zajęć będzie organizacja konkursu z wiedzy prawnej ze świetnymi nagrodami dla laureatów (opaski sportowe) oraz drobnymi upominkami dla wszystkich uczestników. Konkurs prawny odbędzie się w październiku w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie.

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o prawie, zaszczepienie zainteresowania tematyką prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich. Projekt realizowany jest we wrześniu i październiku 2020 r. przez Fundację Pasieka pod patronatem Starosty Brzozowskiego oraz honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Powiatu Brzozowskiego.

Karol Grześkiewicz

logo KuratorPasieka logo male