remonty drog2020

Rozpoczęły się prace przy przebudowie 3,4 km dróg powiatowych: Brzezianka – Stara Wieś, Jasienica Rosielna – Orzechówka oraz Niebocko – Grabówka – Falejówka. Wartość całkowita tego zadania to niemal 3 mln zł. Warto podkreślić, iż 60%  tej kwoty (nieco ponad 1,7 mln) stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Tak dobry start inwestycji drogowych to efekt konsekwentnych starań przedstawicieli powiatu brzozowskiego o pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Remont tych dróg zdecydowanie wpłynie na poprawę komfortu podróżowania oraz bezpieczeństwo pieszych i podróżnych. – Prace przebiegają zgodnie z planem. Ich zakończenie przewidziane jest na październik. Dbanie o infrastrukturę drogową zawsze było dla nas jednym z kluczowych zadań. Tym bardziej cieszy fakt, iż starania czynione o uzyskanie dofinansowania w tym zakresie, przynoszą konkretne rezultaty. Jesteśmy świadomi, że lepsza jakość lokalnych dróg nie tylko zwiększa bezpieczeństwo korzystających z nich osób, ale też wpływa na gospodarkę, podnosząc szanse na rozwój i inwestycje. Dlatego też systematyczne monitorowanie stanu nawierzchni dróg naszego powiatu to dla nas jedno z nadrzędnych zadań. Dzięki temu udaje się zachować sieć drogową we właściwym stanie – podkreśla Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

remonty drog2020a

Wykonawcą zadań jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Pierwsze z nich obejmie przebudowę 1798-metrowego odcinka drogi powiatowej Brzezianka – Stara Wieś oraz 50-metrowego odcinka na trasie Jasienica Rosielna – Orzechówka (oba zlokalizowane w Orzechówce). W ramach inwestycji w miejscowości tej powstanie również 754 m nowego chodnika. Drugie, zakwalifikowane do dofinansowania zadanie dotyczy przebudowy 1,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Niebocko - Grabówka – Falejówka, zlokalizowanego w Grabówce. Wybudowany zostanie również w tej miejscowości chodnik dla pieszych o długości 220 m.