Dużym dofinansowaniem, bowiem ponad 1,7 mln zł, rozpoczął się sezon inwestycji drogowych w powiecie brzozowskim. Umiejętnie pozyskane środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych i wraz z zabezpieczonym wkładem własnym powiatu, pozwolą na przebudowę 3,4 km dróg. Wyremontowane zostaną różnej długości odcinki dróg na trasach: Brzezianka – Stara Wieś, Jasienica Rosielna – Orzechówka oraz Niebocko – Grabówka - Falejówka. Szacowana wartość inwestycji (przed przetargiem) wynosi niemal 3 mln zł.

remont drog2

Poprawa komfortu podróżowania, a co za tym idzie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych, zawsze była jednym z priorytetów dla władz samorządowych powiatu. Sukcesywnie też pozyskują na ten cel środki zewnętrzne. - Bardzo cieszy fakt, iż starania czynione o uzyskanie dofinansowania, przynoszą konkretne rezultaty. Jesteśmy świadomi, że lepsza jakość lokalnych dróg nie tylko zwiększa bezpieczeństwo korzystających z nich osób, ale też wpływa na gospodarkę, podnosząc szanse na rozwój i inwestycje. Dlatego też systematyczne monitorowanie stanu nawierzchni dróg naszego powiatu to dla nas jedno z nadrzędnych zadań. Dzięki temu udaje się zachować sieć drogową we właściwym stanie – podkreśla Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

Pierwsze z zadań obejmie przebudowę 1798-metrowego odcinka drogi powiatowej Brzezianka – Stara Wieś oraz 50-metrowego odcinka na trasie Jasienica Rosielna – Orzechówka (oba zlokalizowane w Orzechówce). W ramach inwestycji w miejscowości tej powstanie również 754 m nowego chodnika. Drugie, zakwalifikowane do dofinansowania zadanie dotyczy przebudowy 1,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Niebocko - Grabówka – Falejówka, zlokalizowanego w Grabówce. Wybudowany zostanie również w tej miejscowości chodnik dla pieszych o długości 220 m. – Mówiąc o zadaniach drogowych trzeba mieć na uwadze bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. To z myślą o nich podejmowane są inwestycje chodnikowe, realizowane jako samodzielne zadania, lub w ramach przebudowy konkretnych dróg. Warto wspomnieć, iż trwają już prace przy budowie chodników w Haczowie, Jabłonicy Polskiej i Jasionowie. W ramach tych inwestycji, zamykających się kwotą 530 000 zł, powstanie łącznie pół kilometra chodnika. W kwocie tej na poziomie 50% partycypuje Gmina Haczów – dodaje Starosta Zdzisław Szmyd.