1 kwietnia 2020 roku, weszła w życie tzw. Tarcza Antykryzysowa. Jednym z jej elementów jest możliwość uzyskania wsparcia przez  przedsiębiorstwa z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Na terenie Podkarpacia realizuje je Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Więcej na stronie: www.praca.gov.pl 

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

O wsparcie z FGŚP mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa, w przypadku spadku obrotów o:
   -  nie mniej niż 15% (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. Do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego),
   - nie mniej niż 25% obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego

 

-  z tytułu przestoju ekonomicznego
(okres niewykonywania pracy przez 
pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (max. 1 300zł + składka ZUS po stronie pracodawcy) – nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia brutto

- obniżony czas pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu
wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia (max. 2079,43zł + składka ZUS po stronie pracodawcy) - nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia brutto

Z pomocy mogą skorzystać pracodawcy, którzy:
- zawarli porozumienie w kwestii przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku z przedstawicielami pracowników
- nie zalegają na koniec III kwartału 2019 r. z daninami publicznymi (ZUS, podatki), chyba że zawarli z odpowiednimi instytucjami porozumienia co do ich spłaty,
-  wobec których nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości,
- nie otrzymali wsparcia na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy z PFRON z Funduszu Pracy,
- nie otrzymali tożsamego świadczenia z innych źródeł dla tych samych pracowników.

Świadczenia czas choroby
-  świadczenie z FGŚP przysługuje przy obniżonym wymiarze czasu pracy za okres choroby
- świadczenie z FGŚP nie przysługuje przy przestoju ekonomicznym za okres choroby

Pracodawca zobowiązany jest utrzymać miejsce pracy przez czas
pobierania świadczenia oraz przez kolejne 3 miesiące

Co należy zrobić ?
wejdź na: www.praca.gov.pl 
wybierz zakładkę: Usługi elektroniczne urzędów pracy
znajdź: Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu
kliknij: Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMP)
podaj nazwę urzędu: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pzeczytaj informację poniżej i pobierz pliki i wypełniaj

Uwaga!
Pracodawca może złożyć wniosek przez cały kwiecień 2020 roku, aby otrzymać pomoc na cały kwiecień, maj i czerwiec.

Świadczenia przysługują za pełne miesiące.
informacja telefoniczna: (17) 747 06 60
poczta e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.