IMG 2267

Podkarpaccy działacze partii Prawo i Sprawiedliwość podsumowali w Jasienicy Rosielnej minioną kampanię wyborczą do parlamentu. Przedstawili również swoje plany na najbliższy czas.

Spotkanie rozpoczęto uroczystą koncelebrowaną mszą św., której przewodniczył ks. Prałat Bartosz Rajnowski - Kanclerz Kurii Metropolitarnej w Przemyślu. W swojej homilii nawiązał do Ewangelii, zwracając uwagę na najważniejsze wartości jakimi powinien kierować się chrześcijanin. - Dziś odpowiadając na zaproszenie Jezusa, przychodzimy, by umocnić naszą wiarę, by poczuć się jednym w tej wspólnocie wiernych, by poczuć Bożą moc płynącą z modlitwy i wspólnego działania. Ten czas, który mamy tutaj na ziemi musimy wykorzystać jak najlepiej. Musimy pomnażać naszą wiarę, modlitwę, zaangażowanie i odpowiedzialność za siebie nawzajem. Wiara karmi się modlitwą. Osłabia ją grzech, obojętność i zaniedbanie. Należy z nimi walczyć, po to, by życie naszą wiarą było piękne i owocne. Myślę, że najlepiej podsumowują to słowa z pewnego obrazka: „Aby być mądrym i pięknym zatrzymaj się 15 minut przed Bogiem, 10 minut przed bliźnim i 5 minut przed lustrem" - mówił ks. Prałat Rajnowski. W kościele Poseł na Sejm RP Marek Kuchciński, na ręce ks. Proboszcza Krzysztofa Chudzio, przekazał figurkę św. Andrzeja Boboli oraz podziękował mieszkańcom gminy Jasienica Rosielna za ogromne poparcie okazane w czasie wyborów. Należy tutaj dodać, że sięgnęło ono ponad 82%.

Dalsza część spotkania miała miejsce w sali kina w Jasienicy Rosielnej. Tam licznie zgromadzonych gości powitała Urszula Brzuszek - Wójt Gminy Jasienica Rosielna. Całe spotkanie poprowadził Poseł Marek Kuchciński. - Nie jest przypadkiem, że spotykamy się w Jasienicy Rosielnej. Chcieliśmy podziękować mieszkańcom gminy, powiatu i całego Podkarpacia za zaufanie jakim nas obdarzyliście w ostatnich wyborach parlamentarnych. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zaraz po wyborach podejmiemy się realizacji tych zadań do których zobowiązywaliśmy się w czasie kampanii wyborczej. Ziemia Brzozowska obfituje w wyzwania. O wielu dowiedzieliśmy się podczas tego typu spotkań. Niektóre już są realizowane, jak np. most na Sanie w Krzemiennej, ale przed nami jest doprowadzenie do wzmocnienia i rozwoju szpitala w Brzozowie, wsparcie rozwoju infrastruktury drogowej, w tym również budowa chodników. Chcemy też wprowadzić rozwiązania ułatwiające dostęp do wody pitnej, ponieważ jest to bardzo poważny problem w naszym regionie. To właśnie z takich spotkań z mieszkańcami wyłoniły się już realizowane projekty - utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych czy funduszu, który wspomaga odbudowanie komunikacji publicznej, szczególnie na tych trasach, które nie są obsługiwane przez przewoźników prywatnych. Poprzez takie spotkania mamy możliwość otrzymania najbardziej obiektywnych informacji o potrzebach mieszkańców Podkarpacia, a także wysłuchać opinii na temat naszej pracy - wyjaśniał Poseł Kuchciński.

pis8

Poseł ten pochwalił się również wynikami powyborczymi. Cztery lata temu na Podkarpaciu PiS otrzymało ponad 53% głosów, obecnie było ich ponad 63%. Marek Kuchciński podziękował też osobom, które aktywnie zaangażowały się w działalność i wsparcie kampanii wyborczej PiS oraz kandydatom startującym z listy partii. Z powiatu brzozowskiego upominki w postaci wydawnictwa albumowego poświęconego ks. Abp Ignacemu Tokarczukowi otrzymali: Wójt Urszula Brzuszek, Adam Jajko z komitetu terenowego PiS w Jasienicy Rosielnej, Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek i Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń. W czasie spotkania głos zabrali zarówno parlamentarzyści, samorządowcy, jak też mieszkańcy gminy. O potrzebach powiatu brzozowskiego mówił Zdzisław Szmyd - Starosta Brzozowski. Podziękował on również za udzielone wsparcie, dzięki któremu możliwe stały się między innymi inwestycje drogowe czy remont w I Liceum Ogólnokształcącym.

Elżbieta Boroń